Espeleo World

Avenc de la Roca Llisa

Avenc de 19 metres de fondària a la Joncosa del Montmell (el Montmell).


Format per un únic pou de 17 metres, existint lateralment una altra concavitat d'alçària indeterminada a la que es pot accedir per diferents punts d'enllaç amb el pou principal. A la base, en els costats S, i O, hi trobem dos petits pouets, el més fons arriba a la cota -19 metres. El fons del pou està ocupat per productes clàstics de petit tamany i ocasionalment per una certa quantitat de detritus procedent de l'exterior, especialment d'animals en estat de descomposició.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Montmell, El
 • Comarca: Baix Penedès
 • Unitat: Montmell, el
 • Recorregut: 22 metres
 • Desnivell: 19 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-05-21 09:49:30

Situació


A la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la Joncosa del Montmell, en arribar al quilòmetre 6,125 trobem una pista a la dreta en baixada, la seguirem durant 150 metres, en aquest punt i a la dreta trobarem unes fites que en 25 metres de forta baixada, en direcció al torrent, ens portaran fins la boca de la cavitat.

Història


Degut a la seva proximitat al poble de la Joncosa és conegut des de temps remots. A finals de juliol del 1899, en finalitzar la seva excursió per terres del Priorat i del Baix Camp, Mn. N. Font i Sagué fa cap a Rodonyà, on l'espera Pau Teixidor per visitar algunes cavitats de la comarca. Entre elles, l'avenc de la Roca Llisa, el qual explora per primer cop davant una nodrida assistència de gent de la Joncosa. La poca importància de la cavitat fa que només dediqui unes poques línies en el seu article sobre aquella excursió.
No tenim cap més notícia d'una exploració a la cavitat fins que el maig del 1956 es tornat a explorar per membres del GES – CMB, junt amb altres cavitats de la zona.
Sabem que esporàdicament ha tingut visites puntuals de diferents grups espeleològics, no gaires degut el seu poc interès.
L'única topografia que coneixem és deguda a membres de la SIE – CEA que la van portar a terme l'any 1973.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J.; Miñarro, J.M.; Talavera, F.(1978).-”l'alt camp, la conca de barberà, el baix penedès i el tarragonès”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.2):76-77. Edit. Políglota. Barcelona.
 2. Ferratè, J.(1918).- Espeleologia de les comarques tarragonines. Pp:1-133. Reus.
 3. Font i Sagué, N.(1900).-”Excursió espeleòloch-geològica al Priorat, Montanyes de Prades i Alt Panedès”. Butlletí CEC (69):245-256, CE Catalunya. Barcelona.