Espeleo World

Ses Corts

Conjunt de petites cavitats al cingle de Roca Petanta (Sant Llorenç del Munt)


Conjunt de concavitats que, en nombre de set, es troben establertes al tot el llarg d'un marcat pla d'estratificació.
De totes aquestes cavitats, dues són les que ofereixen un interès morfològic més destacat. Una, és la que ocupa el lloc central entre totes elles i l'altra la situada més cap a ponent del conjunt.
La concavitat central, d'escassa profunditat, té una obertura de notables dimensions. La volta és limitada per un pla d'estratificació i en el fons es troba una colada estalagmítica i una petita font.
La cavitat més occidental presenta un major desenvolupament planimètric. L'entrada, allargada seguint el pla d'estratificació, dóna pas a un ampli vestíbul, en el que es troben nombroses columnes de roca, producte de la desaparició parcial de diferents conductes reticulars preexistents.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Matadepera
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Sant Llorenç del Munt
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


Al NO de la Mola. Obertes a la base de la cara SE de Roca Petanta, a la part superior de la Canal de l'Abella.

Història


Conegudes des de temps immemorials. Esmentades a tots els catàlegs espeleològics antics i a totes les guies i monografies sobre la muntanya de Sant Llorenç del Munt.

Topos

Media

Biblio

 1. GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona.
 • Fotografies facilitades per Antoni Ferro (SIE – CEA)