Espeleo World

Rec Ses Gralles

Cavitat de 48 metres de fondària a Begur.


Es tracta d'una cavitat amb una estructura complexa, on es combinen trams a cel obert amb pisos superposats, pous i ressalts. Hi han 4 boques accessibles senyalitzades a la topografia. Si accedim per la número 1, arribarem fins un punt on es bifurca la cavitat; pel ramal esquerre, ens trobem un pou (a) de -14 metres, si ens aturem al replà, per sobre els blocs trobarem un còmode pas fins l'altra banda de la diàclasi i enllaçar amb el pou (b). Davallant tot el pou (a), reinstal·larem per fer un ressalt de -3,70 metres, més endavant i ficant-nos per un pas entre blocs, baixarem 3,70 metres fins un nivell inferior de la diàclasi que es va tancant fins impedir el pas; en aquest punt bufa corrent d'aire.
Tornant al pis superior, caminant una mica més veiem que la diàclasi s'acaba i ens trobem el pou (b) que baixa al mateix sector ja comentat. Si tornem a la bifurcació inicial i seguim a la dreta, trobarem el pou (c) que es un cul de sac de 4 metres de fondària. Continuant per la galeria arribem a una sala que té una cornisa, on trobem el punt (f), que es l'inici d'una serie de ressalts (R-2,30; R-2,60; R-2 i R-3), que ens deixen en una sala de 10x3 metres sense possibilitat de continuació.
El pou (e) es baixa en un remunage de -6,50 metres per arribar a una galeria ascendent que acaba amb el pas barrat per blocs.
Des del pou (e), escalant per la rampa de blocs, arribem a la sortida número 4.
Tornant a la cornisa i baixant el R-4, un pas sota roca ens porta al pou (d), que són unes gateres entre blocs que van tirant cap avall.
Des del pou (d), seguint la diàclasi en direcció SO, trobarem les boques números 2 i 3.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Begur
 • Comarca: Baix Empordà
 • Unitat: Muntanyes de Begur
 • Recorregut: 446 metres
 • Desnivell: 48 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des de Begur seguirem la carretera GIP-5532 en direcció a Fornells, en el punt en que la carretera fa una corba de 180º a la dreta, trobem a l'altra banda de la carretera l'entrada al passatge Ses Gavines on uns metres més endavant en el punt en que aquest gira a la dreta hi ha el mirador d'Aiguablava, des de darrera el cartell, surt un camí en direcció SE i en fort pendent que baixa fins unes cases situades sobre l'espadat que dóna a la platja Fonda, des d'aquestes cases seguirem un camí senyalitzat en direcció NE que ens durà fins la cavitat.

Història


Coneguda d'antic pels habitants de la zona, espeleològicament es té coneixement d'haver estat visitada pel CE Banyoles els anys 50 del passat segle (segons nota trobada al fons de la cavitat). Més modernament es visitada per la SIRE-UE Catalunya i la SIE-CE Àliga els quals la topografien, l'any 1990 el GE Badalona realitza una darrera topografia.

Topos

Media

Biblio

 1. Borrás, J.;Miñarro, JM.;Talavera, F.(1981).-”el baix empordà, el gironès, la selva, l'osona, el vallès oriental i el maresme “. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol. 6):1-292. Ed. Políglota. Barcelona.
 1. Fadrique,F.(1972).-”Complejo Rec Ses Gralles”. Senderos (164)20-21.UEC (Unió Excursionista de Catalunya). Barcelona
 2. Porcel Caro, Enric.(1991).-”Rec de ses Gralles (Begur. Baix Empordà)”. Cavernes (23):19-20. Grup Espeleològic Badalona.
 • Coordenades foto i dades CE Els Perduts de Begur. http://www.perdutsbegur.cat