Espeleo World

Pouetó de les Salamandres

Petit avenc d'uns 9 m. de fondària a Montserrat, Collbató.


Pouet que pot arribar als 9 metres de fondària. No tenim més informació. Podria tractar-se d'una cavitat excavada parcialment de forma artificial.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Collbató
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Montserrat
  • Recorregut: 10 metres
  • Desnivell: 9 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:39:03

Situació


Vora el camí que des de vora el pla dels Ocells uneix el camí antic de Sant Jeroni amb el camí nou.
Coordenades aproximades

Història


Cavitat esmentada pel P. Guiu Camps el 1970 a membres del GE Pedraforca. No tenim coneixement de cap exploració.

Topos

Media

Biblio