Espeleo World

Pouetó de la Pastereta

Estreta esquerda que arriba a 9 m. de fondària a Collbató


Estreta esquerda amb dues boques. Per la inferior es pot davallar un pouet d'uns 4 metres que connecta per una rampa amb el punt de màxima fondària penetrable.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Collbató
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Montserrat
  • Recorregut: 15 metres
  • Desnivell: 9 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A la banda de llevant del serrat de la Pastereta, prop d'una agulla molt visible i en un lloc molt embardissat.
La situació és molt imprecisa i les coordenades indicades no tenen cap fiabilitat.

Història


Descoberta i explorada el 21 d'agost del 1992 pels germans Xavier i Eduard Badiella (SIS – CE Terrassa).

Topos

Media

Biblio

Dades inèdites arxiu Xavier Badiella