Espeleo World

Pou Rodó

Minúscula cavitat de rascler de 3 m. de fondària a Garraf (Gavà)


Minúscul pou cilíndric de 3 metres de fondària i 1 metres de diàmetre. Es tracta d'una excepcional forma de perforació cilindroide del rascler.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Gavà
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 3 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


Passat el Bassot de l'Arbre s'arriba a una gran dolina (la Bassa), passada aquesta, al bell mig del camp de rascler que allà s'origina, es troba aquesta curiosa formació.
Coordenades aproximades.

Història

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. II. 166 pp. Barcelona.
 1. Montoriol, J.; Muntan, L. (1961).- “Resultado de nuevas investigaciones sobre el karst del Pla de les Basses (Macizo de Garraf, Barcelona)” Speleon. T.12 (1-2): 35-53. Universidad de Oviedo.