Espeleo World

Pou Gran del Torrent Fondo

Petit avenc de 17 metres de fondària al municipi de Collbató


 La boca amida 12 x 2 metres pel costat Oest. Es pot davallar un ressalt de 5 metres i també s'accedeix al fons del pou d'entrada per un gran roca encastada a mig pou que ens facilita l'accés fent una curiosa cabriola. Un cop a peu pla, se segueix l'esquerda vers l'Est, baixant per una pronunciada rampa que ens menarà a un pas arrupit, precedit d'un saltiró força fàcil de baixar. L'esquerda segueix un sentit descendent fins a fer-se planera i morint en una esberla estreta i empedrada que s'escapa a la nostra presència.
La cavitat no fineix aquí del tot. Es pot remuntar per l'esquerda, aprofitant la secció corbada de les parets i seguir uns 5 metres més fins a una reduïda estança, força còmoda i alta.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Collbató
  • Comarca: Baix Llobregat
  • Unitat: Montserrat
  • Recorregut: 40 metres
  • Desnivell: 17 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des dels pous de la Carbonera i del Serrat de les Garrigoses cal seguir el perdut corriol fins a un coll que separa els darrers turons del Serrat de les Garrigoses. Cal davallar per la carena del turó mes baix (cota 689) en direcció NE cap al torrent Fondo. L'avenc es troba al peu del tercer ressalt que trobem tot seguint la carena força inclinada.

Història


Coneguda des de fa molt de temps per alguns monjos de monestir i esmentada en alguns mapes antics de la muntanya. La primera visita que tenim coneixement és del GES del CMB el febrer del 1963. Altres membres del mateix grup els relocalitzen i fan la topografia l'octubre del 1976. Totes aquestes dades resten inèdites fins que la SIS del CE de Terrassa  els tornen a trobar, després de diferents intents, el desembre del 1989 i fan un acurat estudi que publiquen més tard. 

Topos

Media

Biblio

Badiella, Xavier et al. (1992).- “ La influència dels relleus epigeus en la gènesi de certes cavitats montserratines”  SIS (12):4-22 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa: 140-158, Terrassa