Pou del Mosset

Petit avenc de 14 m. de fondària al municipi del Bruc

Boca principal d' 1,4 x 0,8 metres. Pou de 12,3 metres des del llavi inferior i 13 metres des del superior, estructurat sobre dues diàclasis: una de principal (E20N) i l'altra del sistema ortogonal: N-S. Capa de margues a – 4,5, on s'ajunta al pou principal un pouet o tub procedent de la boca lateral secundària, a 1,5 metres al N de la principal i impenetrable. A partir d'aquí el pou s'eixampla (uns 2 metres de diàmetre) i a – 8 s'ajunta amb una cavitat desenvolupada al N sobre la mateixa diàclasi E-O, els punts terminals de la qual segueixen la diàclasi i acaben en dues gatoneres impenetrables per l'estretor. L'extrem E baixa fins fins el punt de mínim desnivell (cota – 14).

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Bruc, El
  • Comarca: Anoia
  • Unitat: Montserrat
  • Recorregut: 24 metres
  • Desnivell: 14 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Entre Can Jorba i la Vinya Nova s'inicia el camí dels Francesos que cal remuntar fins al coll del Bassal dels Gats o de l'Ajaguda. L'avenc es troba entre l'agulla de l'Ajaguda i l'agulla petita, dalt del collet que es forma entre ambdues i a un metre del centre d'aquest cap al cantó E, sobre una diàclasi molt visible.

Història

Cavitat coneguda des de fa molts anys pels monjos del monestir i pels escaladors, però no podem fixar una data de primera exploració. L'única referència escrita és de l'exploració de l'ERE-CEC el 9 de maig del 1971, on deixen constància de visites anteriors.

Topogràfics

topo 0: Pou del Mosset

Fotos

Bibliografia

Escolà, O. (1977).- “Avenc del Muset” Muntanya (692): 452-453. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.

Copyright © Espeleoworld 2022.