Espeleo World

Pou d'Ordins

Espaiosa cambra subterrània de 7 m. de fondària al Boumort (Abella de la Conca)


La boca presenta una secció de 2 metres de diàmetre que dóna pas a un desnivell d'1 metre que es supera per una rampa de pedres, tot penetrant en una única i àmplia cambra amb un procés litogènic prou remarcable. Els primers 7 metres són lleugerament descendents per, a partir d'aquest punt prendre un sentit ascendent fins restar curullada per sediments, tot observant en el punt final senyals evidents de proximitat amb l'exterior.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Abella de la Conca
 • Comarca: Pallars Jussà
 • Unitat: Boumort, el
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 7 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


En els plans d'Ordins, en un dels vessants meridionals de la serra de Carreu. Al N. del coll de can Perdiu i a l'esquenall de la roca de Monteguida.
Coordenades aproximades, sense gaire fiabilitat.

Història


Conegut des de temps immemorials; en algunes ocasions s'havia fet servir per guardar ramats.
Explorat i topografiat per la SIE – CE Àliga l'any 1966.

Topos

Media

Biblio

 1. Cortès, M. (2005).- La serra del Boumort i muntanyes veïnes. 380 pp. Cossetània Edicions. Valls.
 1. Senent, J.; Victoria, JM. (1965).- “Datos para el conocimiento espeleológico del macizo del Boumort” Montaña(100): 269-281. CEC – Barcelona
 1. Victoria, JM. (1970).- “El Pou d'Ordins” EspeleoSie (8): 27-29. SIE – CE Àliga. Barcelona.