Espeleo World

Mentirosa de Monistrol

Surgència temporal de 36 m. de recorregut al municipi de Monistrol de Montserrat


Única galeria rectilínia de dimensions reduïdes, formada per un tub d'erosió de direcció N – S. Cap a la meitat del seu recorregut guanya una mica d'alçada gràcies a una lleugera rampa descendent que porta a una primera zona inundada constantment. Per damunt d'aquest punt, la galeria gira suaument cap al SE i s'estreny una mica més, però a uns 10 metres més endavant arriba a una segona zona inundada constantment, essent el punt de màxima penetració de la cavitat.
Es tracta d'una surgència temporal que, en èpoques de fortes pluges, fa de trop-plein de la font Gran

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Monistrol de Montserrat
 • Comarca: Bages
 • Unitat: Montserrat
 • Recorregut: 36 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Pocs metres per damunt de la carretera que de Monistrol puja al monestir, concretament al sortir de la primera corba que hi ha un cop passat el quilòmetre 5. Pràcticament en el casc urbà.

Història


Com totes les fonts mentidores de Montserrat és coneguda des de temps immemorial i citades a la major part d'obres sobre la muntanya. Malgrat la coneixença, no és fins a les campanyes dirigides per Llopis i Thomas (1946-50) que s'explora, topografia i es fan uns primers estudis hidrogeològics del fenomen. A partir del 1952, membres de l'aleshores delegació a Monistrol del Club Muntanyenc Barcelonès mostren interés per la cavitat i comencen a fer exploracions sistemàtiques i múltiples intents de superar els sifons, fins i tot un frustrat bombeig de les aigües. El 1955 fan unes voladures amb dinamita per eixamplar algún pas que permetés l'accés als espeleobussadors de l'ERE,   però també resulta infructuós.
Malgrat les periòdiques visites de diferents grups al llarg dels anys, mai s'ha pogut aprofondir més enllà de les galeries conegudes i sempre s'ha especulat amb una hipotètica connexió amb un no menys hipotètic llac subterrani, que ha esdevingut més una llegenda que no pas una teoria amb base científica.

Topos

Media

Biblio

 1. Llopis, N.; Thomas, J.Mª (1953).- “Estudio hidrogeológico de la vertiente meridional de Montserrat”  Speleon IV (3-4): 121-192, Universidad de Oviedo.
 2. Armengou, JMª (1955).- “La resurgencia de la Mentirosa” Cordada (6): 6-7, Barcelona
 3.  Mor, J. (1973).- “Estudio hidrogeológico de Montserrat” Com. III Simp. Met. Esp. : 32-52, ECE, Mataró.
 • Foto 'JNC' facilitada per Jordi Navarro, (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).