Espeleo World

Lo Foric

Cova de 115 metres de recorregut a Os de Balaguer.


La cavitat està constituïda per una galeria principal, orientada de NE a SO, d'uns 40 metres de recorregut i 9 metres d'amplada mitja, amb una sala lateral al NO de 10x5 metres i un pou de 6 metres al SO que permet accedir per la volta a una altra sala de 6x9 metres. A 6 metres de l'entrada, una segona galeria en fort pendent comunica amb dues sales, també en pendent descendent, la primera té un segon accés a la galeria principal i queda mediatitzada pel procés litogènic fòssil, en forma de grans columnes que formen diferents pseudogaleries. La segona, de 12x9 metres, és la sala de majors dimensions de la cavitat, i en el seu fons existeix una petita continuació vertical que permet assolir la màxima fondària a -21 metres.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Os de Balaguer
 • Comarca: Noguera
 • Unitat: Serres marginals - Oest
 • Recorregut: 115 metres
 • Desnivell: 21 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Speonomus (Speonimites) colominasi Zariq.J. Bertrán i X. Belles el 7 de desembre de 1969.
 • Última revisió: 2017-04-20 09:50:22

Situació

Des d'Os de Balaguer, ens dirigirem cap el S, en direcció a Castelló de Farfanya, 20 metres després de creuar el pont sobre el riu Farfanya, de la dreta de la carretera surt un sender que en un recorregut de 600 metres i salvant un desnivell de 158 metres ens durà fins la boca de la cavitat.

Història


Coneguda des de temps immemorials per la gent de la contrada. Esmentada per Font i Sagué en el seu catàleg (1897) anomenant-la Lo Forich, tot exposant que no té dades sobre ella. Important estació neolítica, excavada, entre d'altres per Joan Maluquer de Motes. També coneixem la visita amb finalitats bioespeleològiques de F.Español i F.Montsonís el dia 2 de novembre de 1968.

Topos

Media

Biblio

 1. Gàzquez i Pons, Josep Lluis, (1995).-”Catàleg Espeleològic dela Noguera” Grallera (3-4):1-90. GE Lleidatà. Lleida.
 2. De la Vega, F. (1972).-”Contribución al conocimiento espeleológico de la Sierra de Sant Miquel (Montsec)”. Senderos (162):18-22. UEC. Barcelona.
 • Coordenades, situació i fotografies facilitades per Antoni Satorra (GELL). Actualització de la fitxa amb les noves dades l'abril de 2017.