Espeleo World

les Estunes

Conjunt d'esquerdes de 210 metres de recorregut prop de l'estany de Banyoles (Porqueres)


Sortint de l'aparcament per la pista, de seguida trobem al costat N d'aquesta un conjunt d'esquerdes, aquestes són les més minses del conjunt, amb una amplada mitjana de 0,80 metres i un estat de conservació lamentable, amb molta brutícia.
Per la banda S de la pista, trobem dos línies de fractures principals quasi paral·leles, però amb moltes interseccions, la situada més a l'E, és la més àmplia i on es troba l'accés principal.
A l'esquerda situada més a l'O, hi trobem diversos encreuaments de fractures, amb un encaixament quasi perfecte de les parets, amb una amplada mitja de 1,30 metres. En un punt determinat fa un curiós i petit pis superior.
Les esquerdes en general són força humides i amb corrent d'aire.
Els 210 metres corresponen a la suma del recorregut de les dues esquerdes principals.
De les esquerdes més petites situades al N de la pista no hi ha topografia.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Porqueres
 • Comarca: Pla de l'Estany
 • Unitat: Travertins de Banyoles
 • Recorregut: 210 metres
 • Desnivell: 10 metres
 • Granunitat: Serralada Transversal
 • Litologia: Travertins
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-07-25 15:11:12

Situació


Anant per la carretera GI-524 de Banyoles a Santa Pau, en el punt quilomètric 31,500 trobem a l'esquerra de la carretera una zona habilitada per l'aparcament de vehicles, on hi han cartells informatius de les Estunes i els dos recorreguts que s'hi poden fer, (es troba en un estat de conservació bastant deplorable).
Les coordenades estan situades a la meitat del recorregut de les esquerdes principals situades al Sud de la pista.

Història


Conegudes i visitades des de temps immemorials; de fet ja apareixen citades en la majoria de catàlegs antics d'autors habituals, Casiano del Prado, Puig y Larraz, Font i Sagué, Faura i Sans, etc.
El Gefoma (Foment Martinenc) les explora i topografia el 17 de juny de 1981.
En els darrers anys s'han condicionat parcialment, amb petites passarel·les exteriors per facilitar el pas entre les esquerdes i la senyalització del recorregut, però no s'hi fa manteniment i dóna una sensació d'abandonament.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J;Miñarro, JM; Talavera, F.(1982).-”el Baix Empordà, el Gironès, la Selva,l'Osona, el Vallès oriental i el Maresme.” Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.6):84-85. Ed Políglota. Barcelona.
 2. Pallarès-Personat. Joan.(1981).-”Les Estunes”. Gours (8):39-41. GEFOMA – SE Foment Martinenc. Barcelona.