Espeleo World

Horat Dera Net Sense Vaques

Avenc d'uns 18 m. de fondària a la zona dels plans de Liat (Val d'Aran)


En el fons d'una dolina on es perd un riuet, per un pas molt estret obert per desobstrucció es penetra en una diàclasi estreta que permet baixar un pou d'uns 15 metres (12 segons la topografia). Al seu fons, després d'una nova desobstrucció, es passa a un nou conducte vertical que, als pocs metres, es fa molt estret.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Naut Aran
 • Comarca: Val d'Aran
 • Unitat: Val d'Aran
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 18 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-03-15 14:23:10

Situació


Al plans de Liat. A uns 30 metres de l'Horat dera Dolina Gambusa, en una altra dolina veïna.
Coordenades aproximades sense gaire precisió.

Història


Explorada l'agost del 1973 per membres de l'expedició franco-belga a Liat. No tenim notícies que s'hagi tornat a explorar. La van marcar com a T-4.
A la memòria d'aquesta expedició es fa esment de més cavitats, de la T-5 (Trou de la Chasse) a la T-15 (Trou de Dernier Jour) que hem decidit no catalogar ja que a banda de la poca informació que donen, pràcticament totes es tracta de dolines taponades per blocs i fang. Únicament la marcada com a T-15, sembla que van poder explorar una galeria en pendent i d'unes dimensions regulars, però no donen cap indici de la seva situació.

Topos

Media

Biblio

 1. AA (1974).- “Expedition Spéléologique franco-belge dans les Pyrénées espagnoles” Rapport d'expedition – Canarss (4): Federation Spéléologique de Belgique.