Espeleo World

Grallera Petita del Corralot

Petit avenc de 12 metres de desnivell al municipi de Sant Esteve de la Sarga.


Un pou d'uns 6'50 metres ens situen al centre d'una antiga edificació actualment desmantellada, en aquest punt ens trobem en una sala de 14x10 metres i 2'50 metres d'alçada amb el sòl ple de blocs procedents de processos clàstics. Seguint cap al nord-oest trobem un nou ressalt de 6 metres que ens situa en una nova sala a -12'50 metres de fondària, amb el sostre inclinat seguint el pla d'estratificació. El sòl està ple d'argila i blocs mentre que la paret sud-est es parcialment artificial ja que està feta amb pedres apilades formant un mur, evidenciant la seva utilització com a pou de gel, això es molt comú en aquestes contrades a les cavitats de fàcil accés.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Sant Esteve de la Sarga
 • Comarca: Pallars Jussà
 • Unitat: Montsec d'Ares
 • Recorregut: 39 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des de Sant Alís haurem d'anar per la pista cap a la collada de Colobó i el Serrat Alt i dirigir-nos cap a la gran dolina del Corralot Gran, un cop situats al costat nord de la dolina seguirem cap al nord-est durant 66 metres on trobarem la boca de la cavitat just al límit de les superfícies d'erosió i on comencen els forts sinclinals

Història


La primera exploració fou realitzada el 1958 per membres de la SAS del CGB.
A aquesta i altres cavitats de la zona també se'ls anomena graller ja que  els topònims més habituals que utilitzen la gent del país es el de “lo graller” o “los grallers”.

Topos

Media

Biblio

 1. Escolà i Boada, Oleguer . (1970).- “Catálogo Espeleológico del Montsec”. Espeleòleg   (11-12):453-541. ERE del CEC. Barcelona.
 1. Borràs, J; Miñarro, J.M.; Talavera, F.(1979).-Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.3). ed. Políglota. Barcelona.
 2. Rubinat, F. (1980).-”Nuevos datos sobre la sierra del Montsec”. GOURS (7): 30-41. GEFOMA. Barcelona.
 3. Canet i Valls, Llorens; de Valles Tena, Jordi.(1984).-”Les Gralleres del Corralot”. Exploracions (8): 95-110. Espeleo Club de Gràcia. Barcelona.