Espeleo World

Grallera Petita de Prat Rodó

Petit avenc de 3 m. de fondària a la zona de Port del Comte


Format per un pouet de poc més de 2 metres que, en un costat de la seva base, presenta un estret laminador que surt a l'exterior i a l'altre un conducte estret que als 2 metres acaba fent-se impenetrable.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Fígols i Alinyà
 • Comarca: Alt Urgell
 • Unitat: Port del Comte, el
 • Recorregut: 7 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-05-18 13:47:38

Situació


A ponent del Pedró dels Quatre Batlles. En el vessant esquerre d'un dels torrents que formen la Rasa de Vall-llonga, més amunt de la font Podrida. Pocs metres al S de la grallera de Prat Rodó.
Coordenades poc fiables a revisar, calculades a partir d'un mapa d'Editorial Alpina de l'any 1969 on la base cartogràfica és sensiblement diferent a l'actual.

Història


La primera, i possiblement única exploració, va ser portada a terme per membres de l'ERE – CEC el dia 19 de juliol del 1970.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J.; Miñarro, J.M.; Talavera, F.(1978).-”Alt Urgell i la Cerdanya” Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.2):1-186. Ed. Políglota. Barcelona.
 • Topografia inèdita i altres dades facilitades per Oleguer Escolà (ERE – CEC)