Espeleo World

Grallera de Prat Rodó

Avenc de 22 m. de fondària a la zona de Port del Comte


Àmplia boca d'uns 4 metres de diàmetre que permet l'accés a un pou de 17 metres de bones dimensions. En un extrem de la seva base, un pas estret porta a un curt conducte que desemboca tot seguit en un pouet de 5 metres i de dimensions més reduïdes. Al fons d'aquest encara es pot seguir per una curta galeria de minses dimensions on es tanca la cavitat.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Fígols i Alinyà
 • Comarca: Alt Urgell
 • Unitat: Port del Comte, el
 • Recorregut: 40 metres
 • Desnivell: 22 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio: Dípters Niphadobata alpina (Ubach-Escolà leg. 19-7-1970) 2 exemplars
 • Última revisió: 2014-05-18 11:26:47

Situació


A ponent del Pedró dels Quatre Batlles. En el vessant esquerre d'un dels torrents que formen la Rasa de Vall-llonga, més amunt de la font Podrida.
Coordenades poc fiables a revisar, calculades a partir d'un mapa d'Editorial Alpina de l'any 1969 on la base cartogràfica és sensiblement diferent a l'actual.

Història


La primera, i possiblement única exploració, va ser portada a terme per membres de l'ERE – CEC el dia 19 de juliol del 1970.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs, J.; Miñarro, J.M.; Talavera, F.(1978).-”Alt Urgell i la Cerdanya” Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.2):1-186. Ed. Políglota. Barcelona.
 • Topografia inèdita i altres dades facilitades per Oleguer Escolà (ERE – CEC)