Espeleo World

Grallera de les Costes de Peguera

Avenc de 12 metres de fondària a Fígols.


Per una boca petita, de forma irregular, es pot penetrar a l'únic pou de la cavitat d'11 metres de desnivell; el seu fons està ocupat per un petit con d'enderrocs i petites quantitats de guano de les gralles.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Fígols
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Peguera - Ensija
 • Recorregut: 15 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-05-18 05:43:17

Situació


Seguirem la carretera BV-4025 de Fígols a Fumanya, un cop passada la Creu de Fumanya, deixarem de banda tots els desviaments a l'esquerra, per desviar-nos a la dreta pel camí de Fumanya a la Font del Pi, gairebé al final d'un fort pendent de la pista i al costat d'una torre elèctrica, existeix una canal que s'enfila pel vessant S de la serra d'Ensija; cal remuntar-la fins trobar a la dreta un roquer, on es troba la cavitat. Prop d'ella hi ha uns rètols de senyalització del refugi d'Ensija.
Coordenades aproximades amb poca precisió.

Història


Faura i Sans, en el seu Recull (1909) fa esment de la Bòfia de les Costes de Peguera sense donar cap més dada.
El juliol del 1980, membres de la SIE - CEA troben, vora la Grallera de Catllarí, un pastor que els indica, des de la llunyania, la zona que ell coneix com a Costes de Peguera i efectivament hi ha una grallera. Amb les indicacions rebudes la poden localitzar el setembre del mateix any i al cap d'unes setmanes procedeixen a la seva primera exploració.
Mai sabrem si es tracta de la mateixa cavitat referenciada per Faura, però pensem que les probabilitats són bastants altes.

Topos

topo Grallera de les Costes de Peguera

Media

Biblio

 1. Borrás,J.; Miñarro,JM;Talavera,F.(1980).-”l'urgell, el soslonès, la segarra i el berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol 5):73-75. ed. Políglota. Barcelona.