Espeleo World

Grallera de les Costes de Peguera

Avenc de 12 metres de fondària a Fígols.


Per una boca petita, de forma irregular, es pot penetrar a l'únic pou de la cavitat d'11 metres de desnivell; el seu fons està ocupat per un petit con d'enderrocs i petites quantitats de guano de les gralles.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Fígols
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Peguera - Ensija
 • Recorregut: 15 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-05-18 05:43:17

Situació


Seguirem la carretera BV-4025 de Fígols a Fumanya, un cop passada la Creu de Fumanya, deixarem de banda tots els desviaments a l'esquerra, per desviar-nos a la dreta pel camí de Fumanya a la Font del Pi, gairebé al final d'un fort pendent de la pista i al costat d'una torre elèctrica, existeix una canal que s'enfila pel vessant S de la serra d'Ensija; cal remuntar-la fins trobar a la dreta un roquer, on es troba la cavitat. Prop d'ella hi ha uns rètols de senyalització del refugi d'Ensija.
Coordenades aproximades amb poca precisió.

Història


Faura i Sans, en el seu Recull (1909) fa esment de la Bòfia de les Costes de Peguera sense donar cap més dada.
El juliol del 1980, membres de la SIE - CEA troben, vora la Grallera de Catllarí, un pastor que els indica, des de la llunyania, la zona que ell coneix com a Costes de Peguera i efectivament hi ha una grallera. Amb les indicacions rebudes la poden localitzar el setembre del mateix any i al cap d'unes setmanes procedeixen a la seva primera exploració.
Mai sabrem si es tracta de la mateixa cavitat referenciada per Faura, però pensem que les probabilitats són bastants altes.

Topos

Media

Biblio

 1. Borrás,J.; Miñarro,JM;Talavera,F.(1980).-”l'urgell, el soslonès, la segarra i el berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol 5):73-75. ed. Políglota. Barcelona.