Espeleo World

Forat Ii de la Cornaleda

Avenc amb 11 m de fondària al Montsant (Ulldemolins)


Un cop traspassada la rampa de la boca tenim dues possibilitats; si seguim en direcció contraria a l'entrada, per una curta galeria accedim a dues sales superposades. Si pel contrari seguim la direcció de l'entrada, entre dos blocs i baix de sostre, trobem un ressalt de -4 metres a la seva base i per una altra galeria arribem al final de la cavitat.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldemolins
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 37 metres
 • Desnivell: 11 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


Entre el camí de la Cornaleda i el cingle del vessant del riu Montsant, trobem un enfonsament clar en mig del bosc, per sota del Forat I de la Cornaleda i de l'Esquerda Petita de la Cornaleda. La boca s'obre en un marge.
Coordenades molt aproximades.

Història


Explorat pel GELL pels voltants de 1996.

Topos

topo Forat Ii de la Cornaleda

Media

Biblio

 1. Farrús,M.;Satorra,A.;Pérez,Ll.(1999).-Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant.” Grallera (5):5-44. GELL-CE Lleida.