Espeleo World

Forat dels Pernils

Petit avenc de 8 metres de fondària a Costafreda (Lladurs).


L'avenc és estructurat sobre una diàclasi NE-SO i presenta una llarga boca obstruïda a la seva part central per blocs. La base, formada per argiles i pedres, amb pendent vers el seu punt central, presenta una amplada de 2 a 3 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Lladurs
 • Comarca: Solsonès
 • Unitat: Solsonès
 • Recorregut: 15 metres
 • Desnivell: 8 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-02-02 13:10:48

Situació


Les úniques dades de que disposem, situen la cavitat entre la carretera i la masia de Costafreda, prop del poble de Lladurs. Aquesta masia està situada a 3 quilòmetres en línia recta de la carretera al seu pas per Lladurs, havent-hi tres barrancs pel mig. Les coordenades facilitades corresponen a la masia de Costafreda.

Història


La primera exploració fou realitzada per Montserrat Ubach (ERE del CEC) el 13 de març de 1966.

Topos

Media

Biblio

 1. Borràs,J; Miñarro,J.M; Talavera,F.(1980).-”l'Urgell, el Solsonès, la Segarra i el Berguedà”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol 5):1-233. Ed. Políglota. Barcelona.