Espeleo World

Forat del Gurdem Vell

Avenc de 35 m. de fondària al Boumort (Abella de la Conca)


Per una boca de 3 x 1,5 metres, en terreny argilós, es penetra en un pou de 5 metres fins a trobar una aglomeració de blocs, que és el punt d'inici d'una vertical que arriba a 20 metres de fondària. El seu fons és el punt més alt d'un con de detritus i terra vegetal, el qual es pot baixar per diferents punts i es pot assolir la màxima fondària amb grans dificultats per la poca estabilitat dels blocs.
Enclavada en una diàclasi NE-SO, creuada per altres dues totalment perpendiculars. La morfologia clàstica domina en tota la cavitat.
No es disposa de topografia.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Abella de la Conca
 • Comarca: Pallars Jussà
 • Unitat: Boumort, el
 • Recorregut: 50 metres
 • Desnivell: 35 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


Al vessant meridional del Bony de Calama, uns 50 metres al SO de la casa del Gurdem Vell, prop de la sendera que puja des de Cal Gurdem.
Coordenades aproximades.

Història


Explorada per primer cop per la SIE – CE Àliga el febrer del 1966.
En aquell temps la toponímia assenyalava Curdem en lloc de Gurdem.

Topos

Media

Biblio

 1. Antem, J. (1969).- “Forat del Curdem Vell”. EspeleoSie (4): 19. SIE del CE Àliga. Barcelona.
 1. Cortès, M. (2005).- La serra del Boumort i muntanyes veïnes. 380 pp. Cossetània Edicions. Valls.
 1. Senent, J.; Victoria, JM. (1965).- “Datos para el conocimiento espeleológico del macizo del Boumort” Montaña(100): 269-281. CEC – Barcelona