Espeleo World

Forat del Camí dels Ecos

Petita cova a l'inici de la Canal dels Micos (Montserrat)


Estreta coveta amb la planta en forma de T. De boca petita, es penetra en un conducte de 4 metres de llarg que incideix perpendicularment en un altre d'uns 7 metres de llarg.
No es disposa de cap topografia.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Bruc, El
 • Comarca: Anoia
 • Unitat: Montserrat
 • Recorregut: 11 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2018-01-03 16:14:42

Situació


A uns 20 metres al S de l'inici de la Canal dels Micos, en un estret replà amb alguns arbrets, cal arribar-se fins a l'inici de la canal dels Micos, davallar uns metres a l'esquerra (Sud), per accedir a l'estret replà penjat ja esmentat i que en uns 20 metres ens situa a l'entrada del forat.

Història


Les úniques dades que coneixem són les donades pel monjo de Montserrat, P. Guiu Camps, en un document fruit d'una entrevista que li van fer membres del Grup Espeleològic Pedraforca (Barcelona) l'any 1969 i que va representar l'inici d'una campanya que van portar a terme durant 1970 i 1974 pel massís de Montserrat. Malgrat que el P. Guiu la cita com Forat del Camí dels Ecos, el GEP la cataloga com Cova de la T.
A finals de 2017, el company Josep Guarro localitza la cavitat i ens fa arribar les dades correctes de la seva situació.

Topos

Media

Biblio

 1. Guiu Camps, D. (1969).- Avencs de Montserrat i altres residus d'erosió càrstica amb algunes indicacions per a la seva localització. Document de l'arxiu GE Pedraforca (no publicat).
 1. Mor, J.; Gargallo, R. (1974).- “Catàleg Espeleològic de Montserrat (Operació Montserrat-71). Recopilació dels treballs realitzats del 1971 al 1974”. Speleon (21): 137-145. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 • Coordenades i dades localització facilitades per Josep Guarro (Freàtic)