Espeleo World

Forat de Sant Ou

Avenc de 67 metres de fondària a Gombrèn, Ripollès.


La cavitat consta de dos pous. El primer té una secció el·líptica aproximadament d'uns 7 metres i una fondària de -31 metres. A -22 metres, mitjançant un pèndul cap a la dreta podem accedir a una petita sala anomenada el Pilar. Quan hem davallat uns 27 metres, s'obre un gran portaló que origina una sala amb un fus de considerable altura. La planta es troba coberta de materials clàstics i en fort pendent (37º), al final d'aquest ens situem en el segon i darrer pou. Aquest és de proporcions menors que el precedent, amb -26 metres de fondària que situen el fons de la cavitat a -67'70 metres. A uns -17 metres de davallar aquest pou, hi trobem un nínxol de reduïdes dimensions, al final d'aquest s'obre una xemeneia la qual comunica amb la volta del fus lateral que trobem al fons de la cavitat.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Gombrèn
 • Comarca: Ripollès
 • Unitat: Montgrony
 • Recorregut: 95 metres
 • Desnivell: 67 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A uns 75 metres per sobre del refugi forestal de les Planelles. Cal seguir el camí del Santuari de Montgrony que es dirigeix al coll del Mancillo i que passa a escassos metres de la cavitat. El temps d'aproximació és inferior a 30 minuts.

Història


La primera exploració fou realitzada per Mossèn Norbert Font i Sagué el dia 6 d'agost de l'any 1901. En Font li assignà exageradament una fondària d'entre 95 i 100 metres. Durant la vigília de l'exploració i en el decurs de la mateixa, s'aplegaren més de 300 persones encuriosides per veure l'esdeveniment.
Anteriorment, a primeries de segle, en Font i Sagué trobant-se com auxiliar del canonge Almera, es feu acompanyar al Forat de Sant Ou i el sondejà.

Topos

Media

Biblio

 1. Font i Sagué, Norbert.(1903).-”Sota Terra. L'exploració de l'avench de Sant-Hou (Montgrony)”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (97):41-55; (98):66-75. CEC. Barcelona.
 2. Escolà,O.;Senent,J.(1964).-”Estudio del Forat de Sant Hou”. Speleon (15):61-74.Universidad de Oviedo.
 3. Juderias, Joan Carles.(1993).-”Avenc de Sant Hou” EspeleoSie (32):15-16. SIE-CE Àliga.Barcelona.
 • Coordenades i fotos 'JNC' facilitades per Jordi Navarro, (Centre Excursionista de Castellar del Vallès).