Espeleo World

Forat de les Olles

Avenc de 60 metres de desnivell al Pedraforca (Saldes).


La part antiga més coneguda de la cavitat, s'inicia amb una curta galeria que ens situa en un pas summament estret darrere el qual s'obre el primer ressalt d'uns 3 metres de desnivell, a partir d'aquest punt, el perfil de la cavitat s'allarga cap el N, havent de davallar un pou força irregular i amb alguns replans fins arribar a -32 metres de fondària. En aquest punt s'inicia una galeria amb un fort pendent i de direcció totalment contraria a la que portàvem, al final del pendent trobem un pou de 9 metres i a la seva base un petit ressalt que ens situen al màxim desnivell de la cavitat de -52 metres.
La nova via s'inicia tot just superada la boca d'entrada, on trobem a l'altre costat del pou i en direcció N, un meandre remuntant que ens situa fins a la cota +8 metres, continua per una rampa de desnivell negatiu recoberta de fang de color blanc molt relliscós on cal instal·lar una corda d'assegurança.
Tot seguit trobem el pou de la Il·lusió (-20 m) d’uns 3 a 4 metres de diàmetre que ens duu fins una esquerda, la qual condueix a una petita sala on a la seva base hi ha un punt d'evacuació d'aigua impenetrable, que a les èpoques de pluges es precipiten les aigües en cascada provinents de les infiltracions que rep de les galeries que es descriuen a continuació. La direcció canvia cap l'O, així com la morfologia de la cavitat, després de la sala trobem un petit repeu on comença una galeria meandriforme, de les Xemeneies, on al seu començament trobem una altra petita cascada. Anirem trobant en aquesta galeria varies xemeneies, la planta recoberta amb blocs i alguns trams amb aigua. El sostre de la galeria va baixant havent-nos d’arrossegar uns 14 metres fins arribar a la sala dels Rat-penats on finalitza aquest nou tram de la cavitat, el qual arriba a la mateixa fondària que el conegut d’antuvi. El desnivell total de la cavitat és de 60 metres (+8/-52), i el recorregut és de 268 metres.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Saldes
 • Comarca: Berguedà
 • Unitat: Cadí - Moixeró
 • Recorregut: 268 metres
 • Desnivell: 60 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-05-06 12:56:10

Situació

L'accés més còmode sembla ser des del nucli de Sorribes, des d'on surt un sender que pujant pels relleus de Roca Roja ens situa en el Prat de Reo després d'un parell d'hores de marxa. Un cop ací ens dirigirem cap a la part superior, camí de la Font de Reo, fins a situar-nos a la base de la paret S, del Pollegó Inferior, on podrem observar unes curioses canals originades per l'escorrentiu de les aigües i que en alguns punts tenen un gran desenvolupament vertical. A l'interior d'una de les canals de major diàmetre es troba la boca de la cavitat.

Història


La primera exploració tingué lloc durant la Setmana Santa (1 al 6 d'abril) de 1953 per membres del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (Manresa), en el decurs d'un campament de muntanya organitzat per l'entitat a Prat de Reo (Saldes). Els exploradors van ser el grup inicial de la secció d'espeleologia (EDES) creada aquell mateix any.
El 13 de maig de 1973 la SIE del CEA realitza la primera topografia de la cavitat.
El dia 10 de novembre de 2012 membres del GE Badalona accediren a la part superior de la via d’escalada Bages amb la intenció de revisar i desobstruir una possible cavitat. Resultant la desobstrucció infructuosa decidiren accedir al Forat de les Olles que es troba situat a la part inferior d’aquesta via. Tot just entrar, observen un meandre desconegut, en direcció N. que s’obria passant per sobre del conegut pou, decideixen explorar-lo i accedeixen a una nova via d'aquesta cavitat. El GEB hi torna de nou el 13 de maig del 2013 per acabar d'explorar la cavitat i realitzar una nova topografia.

Topos

Media

Biblio

 1. Miñarro,J.M.(1974).- “Apuntes para el conocimiento espeleológico del Pedraforca” Espeleosie (15):23-54. SIE-CE Àliga. Barcelona.
 2. Rubiralta, F. (1953).- "Espeleologia: El Forat de les Olles" Circular (80): 1-2 Centre Excursionista Comarca de Bages. Manresa.
 3. Borràs,J; Miñarro,J.M.; Talavera,F.(1980).-Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.5): 19-126.(l'Urgell-el Solsonès-la Segarra i el Berguedà). ed. Políglota. Barcelona.
 • Coordenades, topografia, fotos i dades, extretes del web del GE Badalona (www.geb.cat) post del dia 25/7/2014.