Espeleo World

Forat de la Neu

Petit avenc de 6 metres de fondària a Josa de Cadí.


Una diàclasi d'orientació N-S amb una amplada mitja d'uns 2 metres, permet per un dels extrems baixar fins la base, recoberta de blocs i amb la planta inclinada cap a la part més baixa, on guanya en dimensions.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Josa i Tuixén
 • Comarca: Alt Urgell
 • Unitat: Cadí - Moixeró
 • Recorregut: 11 metres
 • Desnivell: 6 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-07-22 15:15:56

Situació


Es situa al pla immediatament inferior a la carena superior de la serra del Cadí, entre els inicis de les canals de Paradell i Ferrer, en aquest punt hi ha una sèrie de promontoris rocosos, en un dels quals s'obre la cavitat. La seva localització és un xic complicada, ja que encara que les seves mides són considerables, no és visible des de cap punt.
Coordenades aproximades sense gaire precisió.

Història


Explorat el 3 d'agost de 1995 per per la SIES-l'Avenç d'Esplugues de Llobregat.

Topos

Media

Biblio

 1. Valles, Jordi de.(2009).-”Alt Urgell, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Solsonès, Urgell”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.2):69 Gràcia/FCE.