Forat de l'Obaga de la Maçana

Cavitat de 23 metres de desnivell a Camarasa.

Boca de 1x1'5 metres que dóna pas a un pou de 2 metres en el que no és necessari instal·lació. La base del pou incideix en un conducte que segueix el pla d'estratificació durant 79 metres, amb una inclinació mitja de 20º. El seu desnivell és de 23 metres (-10'60/+12'40). La litogènesi es troba força desenvolupada en tota la cavitat, encara que bastant malmesa.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Camarasa
 • Comarca: Noguera
 • Unitat: Serres marginals - Est
 • Recorregut: 79 metres
 • Desnivell: 23 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Des del punt de la carretera del Doll on aquesta creua el barranc de  les Figueretes, remuntarem per aquest fins el punt on la riera s'ajunta amb una pista. Des d'aquí remuntarem pel vessant esquerre hidrogràfic on trobem un corriol mig perdut el qual està marcat amb algunes fites de pedra i cintes de plàstic lligades a les branques dels arbres (dades de 2009), les quals ens porten fins la cavitat.

Història

Un plec de circumstàncies han fet que el nom d'aquesta cavitat hagi acabat sent un bon maldecap.
Les primeres cites que tenim d'aquesta cavitat són per una banda de l'Oleguer Escolà que la cita com a Cova de la Maçana en el Catàleg del Montsec de l'ERE i publicat a Espeleòleg (11-12) el 1970. Per altra banda en Jesús Serrate i Xavier Corrià del GELL en publiquen una nota en un butlletí del Centre Excursionista de Lleida també el 1970, però citant-la com a Cova de l'Obaga.
A principis dels anys 70 el GEFOMA assabentats de l'existència de la cavitat s'atansa a Ca l'Urcola que és qui va fer la pista des de la presa de Camarasa fins a la Maçana amb la intenció de que es fes una urbanització i un club nàutic a la zona (sortosament no va prosperar). Aquest senyor els hi va indicar on era la cavitat anomenant-la Forat de l'Obaga. En arribar a la boca trobaren una gran pintada on es llegia “Forat de l'Obaga de la Massana” suposadament realitzada pels membres del GELL, actualment (2009) ja no queda rastre de la pintada.
La Cova de la Maçana o Cova-Casa de la Maçana ja és citada per  en Jeannel i en Racovitza el 1912,  el 1911 la cita en Faura, ambdues cites fan referència a les exploracions realitzades per en Jeannel i Racovitza entre 1909 i 1911.
Actualment aquesta cova es troba sota les aigües de l'embassament de Camarasa.
Segons en Jeannel i Racovitza així com antigues cites, hi havia una casa de dos pisos a la boca. Les llegendes populars diuen que era un hostal per a traginers i que algun havia desaparegut mentre dormia acabant les seves restes fent cap dins la cova que tenia uns 60 metres.
Per altra banda, en el llibre “El Montsec i Muntanyes veïnes” d'en Manuel Cortès, en la pàgina 46  tot fent referència a les coves on s'han trobar restes medievals es cita la cova de la Maçana, és evident que fa referència  a la cova que avui en dia és sota l'embassament. Al mateix llibre a la pàgina 324 es torna a citar la cova de la Maçana, però aquesta vegada se li dóna una situació i descripció molt semblant al forat de l'Obaga. La conclusió que traiem de tot plegat és que la Cova-casa de la Maçana o cova de la Maçana porta aquest nom pel fet de trobar-se prop de l'abandonat poble de la Maçana i probablement depenia d'ell i per tant es tracta de la mateixa cavitat. Mentre que el Forat de l'Obaga de la Maçana és una altra cavitat, probablement el nom original fos Forat de l'Obaga i que posteriorment s'assimilés  per proximitat geogràfica lo de la Maçana encara que en realitat on es troba geogràficament és en l'Obaga de les Figueretes.

Darrerament, hem localitzat un article a la web caminsdemuntanya.com sobre la construcció de la presa i central de Camarasa, on hi apareix una fotografia de la Cova de la Maçana abans de quedar submergida a l'embassament de Camarasa. S'ha incorporat la fotografia en el apartat de 'Fotos', per tal de que quedi testimoni de la seva existència.

Topogràfics

topo 0: Forat de l'Obaga de la Maçana

Fotos

foto 0: Forat de l'Obaga de la Maçana
foto 1: Forat de l'Obaga de la Maçana
foto 2: Forat de l'Obaga de la Maçana
foto 3: Forat de l'Obaga de la Maçana
foto 4: Forat de l'Obaga de la Maçana
foto 5: Forat de l'Obaga de la Maçana

Bibliografia

 1.  Faura, M. (1911).- “Excursiones espeleológicas realizadas durante el año 1910 en la región catalana”. Boletín Real Sociedad Española Historia Natural. (11):354-376. Madrid.
 2. Jeannel, R. Et Racovitza, EG.(1912).-“Enumération des grottes visitées, 1909 -1911. (Quatrième série)”. Biospeologica. (XXIV).
 3. Rubinat, Francesc.(1981).-“Forat de l'Obaga de la Massana”. GOURS. (8):35-38. GEFOMA. Barcelona.
 4. Cortès i Ribelles, Manuel.(1984).- El Montsec i Muntanyes veïnes. Centre Excursionista de Lleida.
 5. Gàzquez Fàbregas, Àngel.(1999).-“Notes d'Espeleologia tretes dels butlletins del Centre”. Grallera. (5):57-72. GELL - C.E.Lleida.
 • www.camins de muntanya.com (la construcció de la presa i central de Camarasa). Foto propietat de Paquito Gessé.

Copyright © Espeleoworld 2022.