Espeleo World

Esquerda Nova de la Carretera

Cova de 24 metres de recorregut al congost de Terradets (Camarasa).


Oberta a l'exterior al fer les obres d'ampliació de la carretera de Terradets, una boca de 0,50 metres d’amplada i 5,70 d’alçada, a la que s'ha d’accedir passant la xarxa de filferro de contenció de pedregam de la paret.
Als dos metres tenim un pou a la dreta de l’esquerda, es tracta d’una estreta diàclasi on una relliscada pot ser perillosa, aquesta arriba als -12 metres de desnivell amb una amplada d'entre 0,30 i 0,50 metres, al fons de l'esquerda se sent remor d'aigua, probablement es tracti de filtracions de l'embassament proper. Si anem recte, després dels dos metres esmentats abans, trobem un R+2 i una petita plataforma de 0,60 metres de llarg per 0,40 metres d’amplada, feta per blocs encastats.
Aquí tornem a perdre peu i l’esquerda baixa fins trobar-se amb la descrita anteriorment.
Des d'aquesta plataforma podrem progressar 6 metres més horitzontalment. La diàclasi es fa impracticable al cap de 3,60 metres, en aquest punt l’amplada és de 0,30 metres i l’alçada és de 4,70 metres.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Camarasa
 • Comarca: Noguera
 • Unitat: Montsec de Rúbies
 • Recorregut: 24 metres
 • Desnivell: 12 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-04-19 13:49:44

Situació


 1. Gàzquez i Pons, Josep Lluís.(1995).-”Catàleg Espeleològic de la Noguera” Grallera (3-4):1-90. GELL – CE Lleida.

 • Coordenades i topografia extretes del web del Grup d'Espeleologia de Badalona (www.geb.cat).

 • Fotografia extreta de Google maps.

Història


Cavitat explorada pel GELL el 1992. El GE Badalona l'explora i topografia de nou l'any 2012.
Molt a prop d'aquesta cavitat es trobava la cova de l'Orella o de la Carretera, de 58 metres de recorregut, la qual va ser destruïda per les mateixes obres que van posar al descobert aquesta cavitat.

Topos

topo Esquerda Nova de la Carreteratopo Esquerda Nova de la Carretera

Media

foto Esquerda Nova de la Carretera

Biblio

 1. Gàzquez i Pons, Josep Lluís.(1995).-”Catàleg Espeleològic de la Noguera” Grallera (3-4):1-90. GELL – CE Lleida.