Espeleo World

Esquerda Nº7 del Mas de les Fonts

Esquerda de 11 metres de fondària a Vallirana


Té dues entrades amples connectades mitjançant petits ressalts, la llum exterior arriba a tot l'avenc.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vallirana
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 35 metres
 • Desnivell: 11 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Cal agafar la pista que surt del Pla d'Ardenya en direcció a la Serra del Mas i el Sotarro, en arribar a la primera cruïlla cal seguir per la de l'esquerra, quan ja pràcticament s'acaba la pujada i la pista gira cap a la dreta en direcció a la dolina de la serra del Mas, haurem de desviar-nos cap a l'esquerra en direcció a la cinglera, abans d'arribar-hi trobarem una esquerda que ens barra el pas, seguint-la tant a la dreta com a l'esquerra anirem trobant els diferents números que se li han donat a l'Esquerda del Mas de les Fonts. Està situada està després de la número 3, es la més baixa del sistema.

Història


La primera exploració d'aquesta esquerda es va portar a terme el 1994per SEO del CE Vallirana.

Topos

Media

Biblio

 1. Font i Sagué, N. (1898).- “Un descobriment espeleològich (teoria de la Font d'Armena)” Butll. CEC (45): 237-248; (46): 265-276. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 2. Amenós, Toni.(1980).-“Esquerda del Mas de les Fonts”. Espeleòleg (30): 679-684.
 3. SEO del CE Vallirana. (2001).-“Les Esquerdes del Mas de les Fonts” Ardenya (1):1-7. Vallirana.
 4. Rubinat Aumedes, Francesc (2004).- “Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal”. Espeleosie   (Monogràfic):1-117. SIE del CE Àliga. Barcelona.