Espeleo World

Esquerda Nº3 del Mas de les Fonts

Esquerda de 53 metres de fondària a Vallirana

De tot el conjunt d'esquerdes del Mas de les Fonts és la més fonda i la més complexa ja que dues de les boques enllacen interiorment, per la tercera boca (SM-10) no s'arriba a passar físicament. L'accés més còmode en entrar per la boca del mig (SM-9) on trobem un ampli caos de blocs seguit de un P12 una falsa base en pendent ens aboca a un P16. Per l'altra entrada després d'un ressalt de 6 metres trobem un pou de -37 metres, un cop a la base si seguim amunt trobarem un pou de poca amplada que en durà al punt més fondo de la cavitat.  

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Vallirana
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 220 metres
 • Desnivell: 53 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Cal agafar la pista que surt del Pla d'Ardenya en direcció a la Serra del Mas i el Sotarro, en arribar a la primera cruïlla cal seguir per la de l'esquerra, quan ja pràcticament s'acaba la pujada i la pista gira cap a la dreta en direcció a la dolina de la serra del Mas, haurem de desviar-nos cap a l'esquerra en direcció a la cinglera, abans d'arribar-hi trobarem una esquerda que ens barra el pas, seguint-la tant a la dreta com a l'esquerra anirem trobant els diferents números que se li han donat a l'Esquerda del Mas de les Fonts. La nº 3 es troba a la dreta tal com s'arriba a l'esquerda, a continuació de la número 2 i la número 5.

Història


La primera exploració d'aquesta esquerda es va portar a terme el 1980 per l'ERE del CEC.

Topos

Media

Biblio

 1. Font i Sagué, N. (1898).- “Un descobriment espeleològich (teoria de la Font d'Armena)” Butll. CEC (45): 237-248; (46): 265-276. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 2. Amenós, Toni.(1980).-“Esquerda del Mas de les Fonts”. Espeleòleg (30): 679-684.
 3. SEO del CE Vallirana. (2001).-“Les Esquerdes del Mas de les Fonts” Ardenya (1):1-7. Vallirana.
 4. Rubinat Aumedes, Francesc (2004).- “Catàleg Espeleològic del Massís de l'Ordal”. Espeleosie   (Monogràfic):1-117. SIE del CE Àliga. Barcelona.