Espeleo World

Esquerda del Turó del Castelló

Esquerda de 12 m. de fondària a Castellar del Vallès


La boca, en forma d'embut, ens porta a un estret pas precedit d'un ressalt d'1,50 metres. Seguirem per una diàclasi descendent de 0,40 metres d'amplada fins arribar a un pouet de 2 metres, el qual comunica amb un altre pou molt estret i fangós pel qual es van poder davallar 5 metres més fins arribar a un estrat de sorrenques on la diàclasi es feia impracticable.
Cavitat estructurada sobre una diàclasi N320O – S320E. Les formes d'erosió són notables, especialment en el segon pou. La boca es va obrir a l'exterior a expenses d'un estrat de sorrenques. La cavitat actua com a engolidor.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Castellar del Vallès
  • Comarca: Vallès Occidental
  • Unitat: Farell, el - Cingles de Gallifa
  • Recorregut: 15 metres
  • Desnivell: 12 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació


La cavitat es troba a pocs metres del cim del turó que li dóna nom (el Castelló), al principi d'un torrent que neix al seu vessant O entre unes frondoses alzines.
Coordenades aproximades.

Història


La primera exploració va ser portada a terme el 31 de maig de 1980 per membres de la SIS – CE Terrassa.

Topos

Media

Biblio

Badiella, X.; Aguirre,F.; Muñoz,J.; Mota,F. (1981).- “Les cavitats del vessant Est del riu Ripoll” SIS (8): 56-70 / Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (23): 296-310. SIS del CET. Terrassa.