Espeleo World

Esquerda del Miquel àngel

Avenc de 4 m de fondària al Montsant,(Ulldemolins) en curs d'exploració.


Una boca allargada de 1'50X0'30 metres dóna pas a un ressalt de les mateixes dimensions fins arribar a un pis a uns 4 metres per sota de la boca on es va suspendre l'exploració per estar massa grassos.
No es disposa de topografia.

 • Tipo: Avenc
 • Municipi: Ulldemolins
 • Comarca: Priorat
 • Unitat: Montsant, el
 • Recorregut: 4 metres
 • Desnivell: 4 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Un cop situats a l'Avenc del Vent, cal remuntat uns 30 metres aigües amunt pel tàlveg proper.
Coordenades aproximades sense massa fiabilitat.

Història


Les darreres noticies d'aquesta cavitat es remunten a 1999 en que el GELL ja feia temps l'havia deixat d'explorar degut a la seva estretor. No tenim constància de l'existència de cap topografia de la cavitat.

Topos

Media

Biblio

 1. Farrús,M.;Satorra,A.;Pérez,Ll.(1999).-Resultats de les campanyes del grup espeleològic lleidatà a la serra del Montsant.” Grallera (5):5-44. GELL-CE Lleida.