Espeleo World

Espluga de Miravall

Cova de 13 metres de recorregut a Les Valls d'Aguilar

Cavitat de 2 x 2 metres, on el sostre va baixant i les parets es van tancant fins a fer-se impenetrable.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Valls d'Aguilar, Les
 • Comarca: Alt Urgell
 • Unitat: Boumort, el
 • Recorregut: 13 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Està situat la capçalera del torrent que es troba a l'oest del “Forat Negre de Miravall”, en un petit esperó rocós de difícil localització.
Coordenades aproximades.

Història


Explorada pel GIRES en diverses campanyes realitzades en la dècada dels 90.
 J. Senent i JM. Victoria (Montaña 100) citen la cova de Miravall sense més dades. Per tant desconeixem si feien referència  al Forat Negre de Miravall o a l'Espluga de Miravall.

Topos

Media

Biblio

 1. GIRES (2003).-'Cavidades de la Vall d'Aguilar' Passamà (2): 18-39, GIRES, St.Esteve Sesrovires.
 2. Borras,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1978).-Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol. 1):17-107. ed. Políglota. Barcelona.
 3. Senent, J.; Victoria, JM.(1965).-“Datos para el conocimiento espeleológico del macizo del Boumort”. Montaña (100):269-281 Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.