Espeleo World

Escletxa dels Teixos

Espectacular esquerda a la paret dels Diables (Montserrat), al municipi de Marganell.


Espectacular esquerda d'uns 30 metres d'alt per uns 4 metres d'ample. Des de la base de l'esquerda s'inicia una galeria en fort pendent ascendent fins a un ressalt d'uns 5 metres d'alt i ocupat en bona part per una colada estalagmítica. A la part superior, després d'una curta i estreta galeria s'arriba a una nova colada que tanca definitivament el pas.

  • Tipo: Cova
  • Municipi: Marganell
  • Comarca: Bages
  • Unitat: Montserrat
  • Recorregut: 40 metres
  • Desnivell: 20 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A l'extrem S. de la paret dels Diables per sota la Miranda de Sant Antoni.. L'accés més viable es realitza des del camí de l'Arrel, per una canal molt dreta que es troba al NO del Cavall Bernat. Donades les dimensions de la boca, la cavitat és visible des de molt lluny.
Coordenades aproximades.

Història


Cavitat coneguda des de temps immemorials. Membres del GES – CMB la van explorar i topografiar el desembre del 1975.
Tenim constància que l'any 1961, altres membres del GES van explorar una cavitat que van anomenar cova de la Paret dels Diables, i molt possiblement es tracti de la mateixa que l'escletxa dels Teixos.

Topos

Media

Biblio

Dades inèdites arxiu GES – CMB