Espeleo World

Escletxa de les Tres Roques

Esquerda de 20 m. de recorregut a la Morera de Montsant


Estreta esquerda de direcció N-S oberta per ambdós extrems. Diferents blocs encastats entre les parets serveixen de vegades de sostre i altres disposats en el sòl tot formant algun ressalt.
Cavitat de tipus tectogenètic, al flexionar la massa de conglomerats damunt les margues subjacents.

  • Tipo: Cova
  • Municipi: Morera de Montsant, La
  • Comarca: Priorat
  • Unitat: Montsant, el
  • Recorregut: 20 metres
  • Desnivell: 5 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:40:05

Situació


En el Turó de les Tres Roques, proper al poble de la Morera de Montsant al qual s'arriba pel camí que puja al grau dels Barrots.
Coordenades aproximades.

Història


Explorada i donada a conèixer per un membre del GE Pedraforca (Barcelona) que la va visitar el setembre de 1973.

Topos

Media

Biblio

Montserrat, A. (1973).- “Nota sobre algunos fenómenos clásticos y tectónicos de la vertiente sud-oriental de la serra del Montsant” Espeleòleg (18): 947- 956. ERE del CEC. Barcelona.