Els òbits

Conegut conjunt de petites coves a Sant Llorenç del Munt

A la base del cingle i a tot el llarg d'uns 130 metres d'ells, es desenvolupen tota una sèrie de cavitats de diferent secció, però totes elles de molt poca longitud.
En l'ampli vestíbul de la més gran de les boques, encara es conserven les restes d'antigues edificacions i en l'extrem septentrional del conjunt hi ha una petita font que s'abasta de petites infiltracions.
L'última de les concavitats, poc abans d'arribar a la font, té nom propi: Cau de la Moneda. Per una diàclasi inclinada s'arriba a una saleta de 16 per 4 metres en planta i amb una altura d'uns 6 metres.
El recorregut de 100 metres, aproximadament, és el donat pels autors de la topografia, que sumen el total de conductes existents, cosa que actualment no sembla gaire ortodoxa.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Matadepera
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Unitat: Sant Llorenç del Munt
 • Recorregut: 100 metres
 • Desnivell: 6 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio: Coleòpters Speophilus kiesenwetteri (recollit per Novelles)
 • Última revisió: 2013-02-01 16:17:07

Situació

Carregant mapa...


Al peu del cingle dels Òbits. Es pot arribar des del coll d'Estenalles, pujant al coll d'Eres i seguint tota la carena del Pagès, passat el desviament a la Font Flàvia, s'arriba a la zona superior dels Òbits.

Història

Conegudes des de temps immemorials. Ja es té notícia sobre un establiment humà al segle XII. Més tard sembla que foren emprades per eremites, al principis del segle XVIII les habità un eremita que es feia anomenar Bartomeu de Sant Llorenç del Munt, encara que el seu nom era Andreu Joan Rico. Fins a les darreries del segle XVIII la cavitat era coneguda com a Cova del Penitent. Després, uns masovers s'establiren a les balmes i se les anomenava Mas del Òbits, que fou habitat fins el 1860-1865. Durant la carlinada (1872-1876) s'incendià la casa per tal d'evitar que es refugiessin els carlins. Fins a èpoques relativament recents foren emprades com a corral.
La cavitat coneguda com a Cau de la Moneda, diuen va ser emprada per fabricar moneda falsa.
Òbviament, la cavitat ha estat esmentada a tots el catàlegs antics i a l'extensa bibliografia excursionista sobre Sant Llorenç del Munt.

Topogràfics

topo 0: Els òbits

Fotos

foto 0: Els òbits
foto 1: Els òbits
foto 2: Els òbits
foto 3: Els òbits
foto 4: Els òbits
foto 5: Els òbits

Bibliografia

 1. Aymamí, G. (2008).- “Notes d'algunes cavitats de Catalunya emprades en la fabricació de moneda falsa”. EspeleoCat (6): 36-40. Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
 1. GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona.
 • Coordenades i fotografies facilitades per Alfred Montserrat (ERE - CEC)

Copyright © Espeleoworld 2023.