Coves del Masiet

Interessant sistema de 521 metres de recorregut excavat en guixos, a Mont-ral.

Masiet Vell: Aquest sector té una entrada triangular de 2,50x2,50 metres, aquesta està situada a la cota -31,60 de la cavitat. Està formada bàsicament per un laminador d'uns 100 metres de recorregut, lleugerament meandriforme, orientat en línies generals a 110º, amb el sostre pla i el terra de llims, exceptuant la saleta d'entrada, coberta de grans blocs i el sector entre els 20 i 50 metres de recorregut de més volum, amb el terra ple d'enderrocs de mida petita i mitjana i amb el sostre en arcada, que segueixen una direcció més a l'E.
Sector Central o de la dolina: En una dolina formada per un embut terrós d'uns 10 metres de diàmetre per 6 de fondària, s'obren la boca inferior del Masiet Nou i l'entrada d'un petit pou de -3,20 metres. Aquest pou té la planta circular i el terra inclinat, ple d'enderrocs. Hi trobem dues continuacions, una a l'E, (gatera laminador d'unió amb el Masiet Nou) i l'altra al fons de la rampa, estreta i entre blocs, que dóna accés a un laminador, que pocs metres després guanya volum, transformant-se en una saleta, continuant per una galeria estreta i alta (1,20x4 metres), que als 10 metres de recorregut es transforma sobtadament en un laminador quasi curullat que enllaça amb el Masiet Vell.
Masiet Nou: Uns quatre metres separats de la dolina esmentada anteriorment, s'obre la paret terminal d'una depressió (fons d'una vall tancada), en la part baixa de la qual i en la paret N, hi han dues boques, una a cada extrem. La del NO, entre blocs, per on es baixa en fort pendent fins el terra d'una curta galeria que continua vers el NO, a dos nivells, l'inferior en forma de gatera-laminador i que comunica al fons del pou de la dolina i la superior (+2,60 metres) que als 6 metres ens porta a la boca de la paret de la dolina central.
Situats novament al fons de la depressió d'entrada, en la part E, hi ha la segona boca (1,80x1,50 metres) quasi tapada per un bloc, passat el qual segueix la galeria recta, bifurcant-se als 8 metres, per tornar-se a ajuntar en una petita saleta als pocs metres (es recomana l'itinerari de l'esquerra). La cavitat continua per una galeria recta de 2x3 metres amb el terra ple de blocs, que comunica a uns 20 metres per un angle d'una saleta triangular plena d'enderrocs. En l'angle d'enfront a la dreta i superant un parell de ressalts, es pot sortir de nou a l'exterior, a través d'una petita boca, aquesta és l'entrada superior on es situa la cota 0 de la cavitat. La cavitat continua per l'altre angle, entre blocs, passats els quals ens trobem a l'inici del tram de major volum de la cavitat, està format per una galeria de 40 metres amb sostre pla. Aquest sector acaba en un conjunt de gours, continuant per unes gateres situades a diferent nivell una de l'altra (es recomana passar per la superior), i que després de 50 metres es tornen a ajuntar. La continuació és un tram recte de major volum que es converteix en un doble laminador paral·lel d'uns 25 metres, ajuntant-se novament i quedant la galeria reduïda a una estreta gatera entre enderrocs. Pràcticament en la unió de la part doble del laminador, existeix una rampa entre blocs que ens porta a la cota +8,40 metres, a una galeria amb una secció mitja de 2,50x2 metres, que passat un petit ressalt de -2,20 metres, es bifurca en una gatera a nivell inferior i una galeria, amb el terra format per barreres de blocs, fins a retrobar-se novament uns 35 metres més endavant. Uns pocs metres després de la unió, un ressalt de +2,50 metres ens situa a la saleta terminal, que en fort pendent ens porta a la cota màxima de la cavitat +15,80 metres. El desnivell total és de 48,40 metres (+15,80/-33) i 521 metres de recorregut .
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Mont-ral
 • Comarca: Alt Camp
 • Unitat: Muntanyes de Prades
 • Recorregut: 521 metres
 • Desnivell: 48 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Guixos
 • Bio: Pseudoescorpins Neobisium (Neobisium) ventalloi Anfípodes Pseudoniphargus africanus Echinogammarus berilloni Diplòpodes Cylindroiulus punctatus Parathyphloiulus sp. Coleòpters Porotachys bisulcatus
 • Última revisió: 2013-02-11 06:15:04

Situació

Carregant mapa...


A la carretera TV-7044 entre La Riba i Farena, en el quilòmetre 6,600 poc abans d'una corba a la dreta de 180º, ens haurem de desviar a l'esquerra per una pista que es dirigeix al molí del Pinetell, creuarem per un pont el Brugent, passarem can Masiet deixarem a la dreta dues pistes ascendents, just creuar el primer torrent, hi ha un corriol que remunta, per on hi passa un tub de goma que capta aigua de la cova, només cal seguir la mànega uns 80 metres per trobar la boca inferior.
Per accedir per la boca del Masiet Nou, cal seguir la pista fins el següent torrent i des d'ací seguir un corriol torrent amunt uns 100 metres.

Història

La cova del Masiet ja fou catalogada i descrita superficialment per Joan Ferraté el 1918.
El 1964 la SIE-CE Àliga explora uns 50 metres fins arribar a un laminador fangós on abandonen l'exploració.
Els dies 1 i 2 de juliol de 1967 la SIE explora 150 metres de galeries i realitza una topografia parcial de la cova del Masiet. Es descobreix la cova Nova del Masiet.
El 8 i 9 de juliol de 1967 la SIE explora 150 metres de galeries a la cova Nova del Masiet, finalitzant la topografia.
El 1971 apareix publicada a la revista Senderos (146) la topografia de la cova del Masiet.
El 26 de maig de 1985 la SIE inicia la topografia de l'alçat de la cova i situació de les boques.
El 12 d'octubre de 1985 la SIE realitza la desobstrucció del fons de la dolina, exploren i topografien fins l'enllaç amb el Masiet Vell i inicien la desobstrucció del laminador d'unió, aquest treballs finalitzen el setembre de 1986 quan s'aconsegueix forçar el pas de continuació amb la part nova. La topografia s'acabaria d'enllestir el 1987.
Cal remarcar que el terra del laminador d'unió, està format per una capa d'aigua fangosa d'uns 25 centímetres, això fa que l'intent es converteixi en una immersió de fang.

Topogràfics

topo 0: Coves del Masiet
topo 1: Coves del Masiet

Fotos

foto 0: Coves del Masiet
foto 1: Coves del Masiet
foto 2: Coves del Masiet
foto 3: Coves del Masiet
foto 4: Coves del Masiet
foto 5: Coves del Masiet
foto 6: Coves del Masiet
foto 7: Coves del Masiet

Bibliografia

 1. Borrás, J.; Miñarro, J.M.; Talavera, F.(1978).-”l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès”. Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol 2):1-246. Ed políglota. Barcelona.
 2. Cardona i Oliván, Ferran.(1990).-”El sistema mediterrani i la depressió central”. Grans Cavitats de Catalunya (Segon Volum):1-484. EC Gràcia. Barcelona.
 3. Fadrique, F.(1971).-”La Cova de Can Masiet”. Senderos (146):23-26. Unió Excursionista de Catalunya.
 4. Fadrique, F.(1972).-”Cova Nova de Can Masiet”. Senderos (158):23-26. Unió Excursionista de Catalunya.
 5. Ferraté, J.(1918).- Espeleologia a les Comarques Tarragonines.134 pp. Reus.
 6. Ferro, Antoni.(1990).-”El sistema en guixos de les Coves Can Masiet”. EspeleoSie (31):38-43. SIE – CE Àliga. Barcelona.
 • Coordenades i fotografies extretes del blog “Espeleobloc” post del dia 18 d'abril de 2011.

Copyright © Espeleoworld 2023.