Espeleo World

Coves del Bisbe

Conegudes balmes a la cara S del Montcau (Sant Llorenç del Munt)


Conjunt de balmes, algunes d'elles molt petites, enclavades en un estrat argilós intercalat com una falca entre dos bancals de conglomerat i al llarg d'un espai d'uns 40 metres.
La concavitat més àmplia és la situada a la zona més oriental.
Antiga surgència múltiple de molt poca importància.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Mura
 • Comarca: Bages
 • Unitat: Sant Llorenç del Munt
 • Recorregut: 10 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Conglomerats
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:01

Situació


A la cara S del turó del Montcau. Molt visibles des del camí de Coll d'Estenalles a Coll d'Eres. D'accés complicat.

Història


Conegudes des de temps immemorial.

Topos

Media

Biblio

 1. GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona.
 1. Romero, M. (1974).- “Les cavitats del Turó del Montcau (Sant Llorenç del Munt)” Espeleòleg (21): 37-62. ERE del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.