Cova del Congre

Interessant surgència parcialment penetrable a la costa del Garraf (Sitges)

Gran boca de 14 x 17 metres i pel seu costat O una rampa de roca porta fins el nivell del mar. Un caos de grans blocs permet ascendir per la galeria principal fins el tram final on el sostre descendent, els bloc i els sediments curullen la cavitat. De la sala surt un estret conducte de 7 metres de recorregut en sentit ascendent amb un bloc encaixat entre les seves parets. En temps de mala mar és perillós apropar-se a l'aigua i durant les fortes tempestes l'aigua arriba a envair tota la sala, com ho testifiquen les restes deixades pel mar.
Dos forats al pis, un arran de mar i l'altre una desena de metres més endins, permeten accedir a una galeria inundada d'entre 2-4 metres de diàmetre desenvolupada sota la galeria principal i bàsicament entre un caos de blocs amb un ramal de 4 metres al costat O. El recorregut submarí és de 32 metres.
Cal destacar que aquesta galeria submergida és activa. El cabal que aporta és prou important perquè a l'estiu i en el tram final es noti una clara diferència de temperatura entre l'aigua dolça i la marina.
Per damunt de la boca i en el seu costat O trobem dues petites galeries: la superior, que remunta 5 metres i la inferior, de 10 metres de recorregut i amb el terra ocupat per sorres.
El desnivell total és 21,5 metres (-4,5; +17) i el recorregut de 77 metres, dels quals 32 són submarins. No s'inclou el recorregut de les covetes accessòries superiors.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Unitat: Garraf, el
 • Recorregut: 77 metres
 • Desnivell: 21 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-10-18 07:07:10

Situació

Carregant mapa...


Al NE de la Ferrosa o Punta Ferrosa. Cal prendre la carretera C-32 en direcció a Sitges. A l'altura del km 165,500 hem de deixar el cotxe en l'eixamplament de la carretera, per a seguir a peu en direcció Sitges durant 200 metres, aproximadament a la meitat de la recta. Des d'aquí baixarem cap al mar fins a trobar la gran boca de la cavitat per la seva banda O.

Història

Coneguda des de temps remots pels mariners de la zona i especialment pels pescadors de canya.
La primera cita espeleològica és la publicada el 1968 per membres del GE Talaia (no sabem la data de la topografia). Recentment ha aparegut una topografia inèdita feta per membres de l'ERE – CEC l'any 1965, tot anomenant-la Cova de Punta Ferrosa.
Al juny de 2013, membres de l'EC Gràcia fan un parell de visites i realitzen una fitxa i topografia més acurades.
Al juliol del 2015, en Josep Maria Cervelló que feia temps tenia un especial interès per la cavitat i acompanyat per Martí Romero (tots de l'ERE-CEC) fan una nova visita i amb la mar molt calmada observen els pous entre els blocs de l'entrada. Amb una curta cabussada poden constatar que a un nivell inferior es desenvolupa una galeria submergida. Pocs dies després es torna amb més efectius i en especial amb Hilari Moreno Jr., que amb material d'immersió pot explorar-la totalment.

Topogràfics

topo 0: Cova del Congre
topo 1: Cova del Congre
topo 2: Cova del Congre
topo 3: Cova del Congre

Fotos

foto 0: Cova del Congre
foto 1: Cova del Congre
foto 2: Cova del Congre
foto 3: Cova del Congre
foto 4: Cova del Congre
foto 5: Cova del Congre
foto 6: Cova del Congre
foto 7: Cova del Congre
foto 8: Cova del Congre

Bibliografia

 1. AA (1968).- “Cova del Congre. Sitges” Soterrània (1): 16. GE Talaia de l'Agrupació Excursionista Talaia. Vilanova i la Geltrú.
 1. Borràs, J. (1974).- Catálogo espeleológico del macizo de Garraf. Vol. III . 207 pp. Barcelona.
 • Selecció de dades i topografies extretes del blog: cavitatsdecatalunya.blogspot (de Jordi de Valles). Apunt del 17-8-2013. Dades: J. Ferreres, J. de Valles (ECG), J. Cuenca, F.X. Samarra (GE Badalona).
 • Actualització de dades, fotografies i revisió topografia: ERE – CEC

Copyright © Espeleoworld 2023.