Cova de Puiganseric

Interessant jaciment arqueològic a Vilanova de l'Aguda

L'obertura de la cova, de 10 m de llarg x 2 m d'alçada, es tancà amb una sèrie de lloses, les mides de les quals són 1 m d'alçada x 65 cm d'amplada x 10 cm de gruix.
Les dimensions de la cova serien 15,50 m al seu interior x 5 m d'amplada. Segons Serra Vilaró, l'espai funerari es trobava al centre, ocupant una superfície de 8 m de llarg per 1,5 m d'ample.
No tenim constància de l'existència de cap topografia.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Vilanova de l'Aguda
 • Comarca: Noguera
 • Unitat: Altiplà de la Segarra
 • Recorregut: 15 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Depressió Central
 • Litologia: Gresos
 • Bio:
 • Última revisió: 2020-03-21 12:25:14

Situació

Carregant mapa...


Per arribar al jaciment cal anar per la carretera C-14 en direcció Oliana. Al punt quilomètric 124 es troba el restaurant Can Valls on es deixa el cotxe. Cal caminar uns 300 m en direcció Oliana i es creua la carretera, ja que la cova es troba en una cinglera al costat esquerra. Per accedir a la cova, cal creuar un camp que es troba també a l'esquerra de la carretera, en direcció N, durant uns 2 minuts. Un cop creuat cal ascendir la vessant durant uns 5 minuts fins arribar a la cinglera on es troba el jaciment. La roca on es troba la cova, té com a peculiaritat una mena de retall de forma rectangular fet de forma natural i que ajuda a la seva identificació.

Història

La cova va ser excavada per primer cop l'any 1927. La part central i la zona est de l'espai funerari es trobaren destruïdes, ja que la cova va ser utilitzada per guardar bestiar. La cavitat, excavada per Serra Vilaró, conserva algunes de les lloses que formarien part de l'estructura sepulcral, malgrat que no es troben en la seva posició original. Es documentaren uns 15 individus representats pels cranis i nombrosos ossos llargs. La majoria d'aquests individus aparegueren en posició secundària llevat d'un esquelet que conservava la connexió anatòmica. Aquestes restes es trobaven sobre una capa de cendres. Així mateix s'observen escasses restes òssies a l'extrem E de la cova.
La ceràmica recollida permeté reconstruir un vas troncocònic de ceràmica a mà, de superfície exterior rugosa i interior fina, amb mugrons i amb impressió d'espart a la base. Mesurava 14,7 cm de diàmetre de boca, 9 cm de diàmetre de base, 14,7 cm d'alçada i 5 cm de gruix. També aparegueren fragments d'indústria lítica i òssia, restes de fauna i botànica. Pel tipus arquitectònic, els materials arqueològics i el ritual funerari, el nivell sepulcral de la cova de Puiganseric s'ubica cronològicament en el neolític final-calcolític-bronze inicial.

Topogràfics

Fotos

foto 0: Cova de Puiganseric
foto 1: Cova de Puiganseric

Bibliografia

 1. Pericot, Ll.(1950).-Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica (91-107).
 2. Rovira i Port, Jordi.(2006).-”Las producciones cerámicas con impronta basal de estera vegetal del calcolítico final-bronce antiguo/medio de la península ibérica. Acerca de la alternancia de influjos y el orígen del protourbanismo en la depresión central catalana como modelo de territorio basculanta”. Quad. Preh. Arq. Cast. (25):109-137.
 3. Serra Vilaró, J.(1927).-Civilització megalítica a Catalunya.
 • Dades i fotos extretes de www.invarque.cultura.gencat.cat

Copyright © Espeleoworld 2023.