Cova de les Rates Penades

Coneguda cova marina de 41 m. de recorregut a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)

El pòrtic d'entrada és de mitjanes magnituds, un 6 metres d'alt per uns 4 d'amplada. Actualment l'aigua del mar penetra pocs metres i en aquest tram tan sols té un metre de fondària. La galeria segueix en una rampa de sorra lleugerament ascendent i d'uns 25 metres de llargària. Al seu fons, una estreta esquerda tot sovint colgada per la sorra, permet penetrar en una cambra de 9 metres de llarg, 3 d'amplada i uns 8 metres d'alt. En aquesta cambra final és on es pot trobar una colònia de rat-penats que dóna nom a la cova.
Cal comparar les dues topografies, realitzades en un espai de 36 anys, per observar les diferències del nivell de l'aigua del mar degut a la sedimentació de la sorra en l'entrada de la galeria principal, fet que ja havia observat Senent (1963) en el decurs de cinc anys.
També Senent (1963) observa que la cavitat és originada per l'acció del mar sobre la mateixa massa granítica tot aprofitant una diàclasi de direcció E20N enclavada en una zona de trituració del granit i, a diferència d'altres cavitats litorals que ha estat originades per l'acció del mar també, però sobre dics intrusius, generalment de lampròfirs.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Sant Feliu de Guíxols
 • Comarca: Baix Empordà
 • Unitat: Gavarres, les
 • Recorregut: 41 metres
 • Desnivell: 3 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Granits
 • Bio: El nom de la cavitat ja indica prou explícitament que en el seu interior es troba una colònia important (potser ara no tant) de ratpenats. Senent (1963) indica que en ocasions podia superar els 500 individus, especialment del Miniopterus schreibersi, caracteritzat per les seves migracions a llargues distancies. La cavitat podria representar un punt mitjà del viatge entre les cavitats properes a Barcelona (Avenc del Daví, etc.) i les coves del S de França. També diu que en una ocasió va poder veure un exemplar de Myotis myotis.
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació

Carregant mapa...


Des de la platja de Sant Pol i seguint per mar l'accidentat litoral en direcció S, cal passar per diferents cales (Cala Maset, Cala del Peix, Cala dels Mussols i cala de n'Oliu), en aquesta darrera cala just abans d'arribar al primer dels Esculls de les Coves, trobem l'entrada que ens porta a la cova.

Història

Coneguda pels pescadors des de temps immemorials. La primera cita escrita correspon a Faura que l'esmenta el 1923 a la memòria de la fulla del Servei Geològic de Catalunya corresponent a Sant Feliu de Guíxols. Encara que a primers de segle XX ja s'havien editat algunes postals de la cavitat.
Els primers detalls concrets sobre la cavitat no es publiquen fins l'any 1963.
Collado i Sandoval (1999) diuen que el nom més apropiat seria Cova de les Rates Pinyades (ratapinyades seria el més correcte), que és el que apareixia a les postals antigues i el que diuen la gent de la contrada. Realment ho hem vist escrit de totes les maneres.

Topogràfics

topo 0: Cova de les Rates Penades
topo 1: Cova de les Rates Penades

Fotos

foto 0: Cova de les Rates Penades

Bibliografia

 1. Collado, Mª A.; Sandoval, J. (1999).- “Catàleg de cavitats de Sant Feliu de Guíxols”. Excursionisme (274): 35-48. Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 1. Senent, J. (1963).- “La 'Cova de les Rates Penades' en la Costa Brava” Montaña (88): 487-491. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 • Coordenades i fotografia extretes de Panoramio (Google Earth) autor: Yersi.

Copyright © Espeleoworld 2023.