Espeleo World

Cova de les Feixes

Petit túnel de 18 m. desenvolupat en materials volcànics a Olot


La cova està constituïda per una única galeria de 18 metres de longitud orientada E25N. La boca més oriental presenta unes mides de 4x1'5 metres i l'occidental de 5x2'5 metres. Entre ambdues boques, el sostre va baixant fins arribar a 0'50 metres d'alçada. La cavitat té la particularitat de ser l'única cavitat a Catalunya desenvolupada en materials volcànics, malgrat que la seva gènesi no té res a veure amb la dels clàssics tubs volcànics, més aviat sembla tractar-se d'un curtcircuit de l'ampli meandre que en aquest punt descriu el Ridaura. 

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Olot
 • Comarca: Garrotxa
 • Unitat: Zona volcànica d'Olot
 • Recorregut: 18 metres
 • Desnivell: 1 metres
 • Granunitat: Serralada Transversal
 • Litologia: Basalt
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Des de Ridaura fins a la proximitat d'Olot, la riera de Ridaura segueix sensiblement la direcció O-E, per agafar finalment a l'alçada del mas de les Feixes la direcció S-N, la cavitat es troba a la zona on té lloc el canvi de direcció de la riera, a la dreta d'aquesta i uns dos metres per damunt del llit de la riera i prop de la línia on entren en contacte les colades del Montsacopa i La Garrinada.

Història


Malgrat tractar-se de l'única cova en materials volcànics de Catalunya i coneguda des de temps remots per la gent de la contrada, la primera cita on apareix la cavitat és a la guia cartogràfica de la Garrotxa (Ed. Alpina 1973) gràcies a la informació facilitada per membres de l'ERE – CEC (Raventós, Escolà i d'altres) que l'havien visitat poc abans durant unes campanyes que es van centrar a la Garrotxa, amb la participació de membres del Centre Excursionista d'Olot.
El 1983, Joaquim Montoriol i alguns dels seus companys vulcano-espeleòlegs la visiten i fan un interessant treball sobre la cavitat. També la SIE – CEA ha fet diferents visites a la cova i les dades més recents són les aportades per ells.

Topos

Media

Biblio

 1. Montoriol-Pous,J.; de Mier i Gràcia,J.; Montserrat i Nebot,A. (1983).-”Estudi Morfogènic de la cova de les Feixes (Olot, La Garrotxa)” Sota Terra (4):20-22. GES-CMB. Barcelona.
 2. Borrás,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1980).-Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.4). Políglota. Barcelona.
 • Coordenades, fotografies, topografia SIE i altres dades extretes del blog: Espeleobloc (post del 5-12-2011)