Espeleo World

Cova de les Bales

Petita cova de 25 m. de recorregut a Castellar del Vallès


Petita cavitat establerta sobre una diàclasi de direcció E-O. L'entrada són dos petits pous les boques dels quals es troben alineades en direcció N45O. La morfologia dominant és la de corrosió, conjuntament amb una sèrie de sediments sorrencs i argilosos que es poden apreciar en el sòl i a la volta; així com algun bloc d'origen quimioclàstic i petites formacions litogèniques.

  • Tipo: Cova
  • Municipi: Castellar del Vallès
  • Comarca: Vallès Occidental
  • Unitat: Sant Llorenç del Munt
  • Recorregut: 25 metres
  • Desnivell: 4 metres
  • Granunitat: Serralada Prelitoral
  • Litologia: Conglomerats
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


A pocs metres de la cuneta dreta de la carretera (B-124) de Castellar del Vallès a Sant Llorenç Savall, vora el km. 13,3 i un cop s'ha creuat el pont que salva la Riera Seca o del Dalmau (torrent de les Arenes, segons l'ICC).

Història


La primera exploració la van portar a terme membres del GES – CMB l'abril del 1964.

Topos

Media

Biblio

GES-CMB (1974).- Catálogo espeleológico de la provincia de Barcelona. 198 pp. Club Montañés Barcelonés /Diputación Provincial de Barcelona.