Espeleo World

Cova de la Font Nova

Petita surgència de 47 m. de recorregut a Alfara de Carles (el Port)


La boca de la cova està protegida per una reixa de ferro, penetrant en una galeria no gaire alta, meandriforme i amb alguns passos acotats. Tot el terra es troba seguit d'un petit reguerot artificial que canalitza l'aigua cap a l'exterior. La galeria, de 47 metres de recorregut, acaba col·lapsada per blocs, d'entre els quals surt normalment una minsa quantitat d'aigua. També sembla que la galeria original hagi estat retocada per la mà de l'home.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Alfara de Carles
 • Comarca: Baix Ebre
 • Unitat: Port, el
 • Recorregut: 47 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-12-29 14:43:55

Situació


Des de Roquetes, anem en direcció a Alfara de Carles per la carretera T-3422, un cop passat els Reguers arribem al Canal de Xerta i a la dreta surt una carretera que va paral·lela al canal. Passem dos ponts, Pont del Bordissal i Pont de les Coves de Someres, a l'extrem d'aquest últim surt una pista a l'esquerra amb un rètol que indica “Llac d'Aussera (Bassa d'Ossera) – Font Nova). Després de 3,5 km arribem a l'àrea de lleure de la Font Nova. La cova s'ha de trobar pocs metres per damunt de la Font Nova.

Història


Cavitat coneguda a la zona des de temps remots. Les úniques referències que coneixem són les donades per membres de l'Espeleo Club Tortosa que la van visitar cap a finals de l'any 2010 o inici del 2011.

Topos

topo Cova de la Font Nova

Media

foto Cova de la Font Novafoto Cova de la Font Novafoto Cova de la Font Novafoto Cova de la Font Novafoto Cova de la Font Nova

Biblio

 • Fitxa realitzada a partir del croquis i fotografies de l'Espeleo Club Tortosa