Cova de la Font Nova

Petita surgència de 47 m. de recorregut a Alfara de Carles (el Port)

La boca de la cova està protegida per una reixa de ferro, penetrant en una galeria no gaire alta, meandriforme i amb alguns passos acotats. Tot el terra es troba seguit d'un petit reguerot artificial que canalitza l'aigua cap a l'exterior. La galeria, de 47 metres de recorregut, acaba col·lapsada per blocs, d'entre els quals surt normalment una minsa quantitat d'aigua. També sembla que la galeria original hagi estat retocada per la mà de l'home.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Alfara de Carles
 • Comarca: Baix Ebre
 • Unitat: Port, el
 • Recorregut: 47 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-12-29 14:43:55

Situació

Carregant mapa...


Des de Roquetes, anem en direcció a Alfara de Carles per la carretera T-3422, un cop passat els Reguers arribem al Canal de Xerta i a la dreta surt una carretera que va paral·lela al canal. Passem dos ponts, Pont del Bordissal i Pont de les Coves de Someres, a l'extrem d'aquest últim surt una pista a l'esquerra amb un rètol que indica “Llac d'Aussera (Bassa d'Ossera) – Font Nova). Després de 3,5 km arribem a l'àrea de lleure de la Font Nova. La cova s'ha de trobar pocs metres per damunt de la Font Nova.

Història

Cavitat coneguda a la zona des de temps remots. Les úniques referències que coneixem són les donades per membres de l'Espeleo Club Tortosa que la van visitar cap a finals de l'any 2010 o inici del 2011.

Topogràfics

topo 0: Cova de la Font Nova

Fotos

foto 0: Cova de la Font Nova
foto 1: Cova de la Font Nova
foto 2: Cova de la Font Nova
foto 3: Cova de la Font Nova
foto 4: Cova de la Font Nova

Bibliografia

 • Fitxa realitzada a partir del croquis i fotografies de l'Espeleo Club Tortosa

Copyright © Espeleoworld 2023.