Espeleo World

Cova de la Falconera

Minsa coveta arran de mar al Cap de Salou


Minsa surgència molt afectada per l'enfonsament -provocat- de part de la roca de la Falconera. Única galeria entre blocs, ascendent i de 4 metres de longitud.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Salou
 • Comarca: Tarragonès
 • Unitat: Costa del Tarragonès - Cap de Salou
 • Recorregut: 4 metres
 • Desnivell: 2 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-12-12 15:25:28

Situació


A la porta del far de Salou, un urbanitzat camí ens porta a un mirador situat a la mateix roca de la Falconera. Exactament a sota, a nivell de mar, hi ha la cova. Seguint el camí ens porta a la roca de les Ànimes des d'on és molt fàcil arribar-hi.

Història


De ben segur coneguda des de temps remots. No hem trobat cap referència bibliogràfica, únicament sabíem de la seva existència per una cita breu de David N. Brison (1989). Explorada per l'ERE – CEC el gener del 2015.
Una mica més al NE hauria de trobar-se la Cova de la Farola, citada sense cap dada per Joan Ferraté (1918), però de moment no tenim dades.

Topos

Media

Biblio

 • Totes les dades i topografia han estat facilitades per Martí Romero (ERE – CEC)