Espeleo World

Cova de l'Arbreda Petita

Petita cova Prehistòrica a Serinyà


Actualment la majoria de les coves que integren el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, estan desdibuixades respecte a la seva forma original.
Una gran part dels seus sostres, quan no directament tota la cavitat, estan enfonsats i les zones que encara no s’han excavat resten totalment reomplertes de sediments, essencialment argiles i fragments de travertí, que amaguen les formes i la localització de les parets. La del Reclau Viver, per estar totalment excavada i per tenir un tros de sostre intacte, és la que millor ens mostra la seva morfologia original.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Serinyà
 • Comarca: Pla de l'Estany
 • Unitat: Travertins de Banyoles
 • Recorregut: 3 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Serralada Transversal
 • Litologia: Travertins
 • Bio:
 • Última revisió: 2014-03-31 13:28:20

Situació


A la carretera C-66 de Banyoles a Besalú, un cop passat el quilòmetre 51, a la dreta trobem un carril que en porta a la zona d'aparcament del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà. La cova es troba a 10 metres a l'O de la cova de l'Arbreda, situades ambdues a l'interior d'aquest espai, al qual s'accedeix mitjançant el pagament de 6€ els adults,(dades de 2014).

Història


El Dr. Josep Mª Corominas l'excavà durant la primera quinzena d'octubre de 1973

Topos

topo Cova de l'Arbreda Petita

Media

foto Cova de l'Arbreda Petita

Biblio

 1. Borràs, J;Miñarro, JM; Talavera, F.(1982).-”el baix empordà, el gironès, la selva,l'osona, el vallès oriental i el maresme.” Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol.6):109. Ed Políglota. Barcelona.
 2. Canal i Roquet, Josep; Soler i Masferrer, Narcís.(1976).-El Paleolític a les Comarques Gironines.
 3. Pinta Rodriguez, Jordi Ll de la.(1984).-”Repertori de cavitats d'interès arqueològic” Exploracions (8):19-31. EC Gràcia. Barcelona.
 4. Soler i Masferrer, Narcís; Soler i Subils, Joaquim.”Memòria d'excavació de la cova de l'Arbreda”. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.