Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo

Cavitat de gairebé 21 m. de fondària a la Serra del Boix (Baix Ebre)

La boca, en disposició vertical i de 4,2 x 4,8 m. (ample x alt), dona pas a una ampla sala de 15,5 x 6,8 m. i amb el sostre a 4,8 m. d'alçada. La paret E de la sala està formada a favor de la diàclasi principal, per tant junt a aquesta paret trobem una fractura desfonada que dona pas a uns pous. Pel que fa a l'extrem S de la citada fractura, aquesta dona també continuïtat a la cova després de superar un estretament.
Aquesta galeria S comença ascendent per després baixar i superar un ressalt de 8 m. seguit d'un altre de 7 m. que ens deixa a una zona estreta i que tanca però on es nota un apreciable corrent d'aire. Sense baixar fins el fons del ressalt accedim a un pis on les parets apareixen concrecionades i que continua per espai d'uns 10 m. Aquesta zona S està formada per una estreta diàclasi.
La zona N de la fractura, desfona i dona pas a un ample pou de 11 m. A la seva base trobem una galeria de 1,7 m. d'amplada. Pel seu vessant S surt una estreta fractura que ascendeix una sèrie de ressalts estrets i arriba de nou a la sala d'entrada. Però cap al N trobem un nou pou de 5,5 m. que ens deixa en una estreta saleta on la cavitat encara continua per un estret pas vertical que assoleix els 20,6 m. de fondària. Aquest punt està molt a prop de la punta de les escalades en l'Avenc del Cim de l'Obaga del Pollo.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Tivenys
 • Comarca: Baix Ebre
 • Unitat: Serres de Cardó i del Boix
 • Recorregut: 90 metres
 • Desnivell: 21 metres
 • Granunitat: Serralada Prelitoral
 • Litologia: Dolomies
 • Bio:
 • Última revisió: 2020-03-17 12:26:18

Situació

Carregant mapa...


La cova s'obre junt al llit del barranc que separa l'Avenc del Cim de l'Obaga del Pollo de l'Avenc del Camí de Xàquera. Estructuralment està formada per la mateixa falla que forma l'Avenc del Cim de l'Obaga del Pollo, de fet les puntes d'ambdues cavitats tan sols disten entre elles 13 m.

Història

La primera exploració va ser portada a terme per membres del GES – CMB el juny del 1954, encara que no descriuen la zona més interna de la galeria d'entrada, de la qual tenim referència per l'exploració de la SIE – CEA del 1983.
Durant la campanya 2017-2018 portada a terme per membres de la UEC-Tortosa, SIET (Tarragona) i Espeleo Club Castelló és revisada i descoberts alguns conductes que li fan guanyar fondària. L'anomenen Cova de Xàquera malgrat que la seva denominació primitiva és la de Cova-avenc del Cim de l'Obaga del Pollo, la qual mantenim com a principal i deixem l'altra com a sinònim. Encara que sabem que el topònim 'cova-avenc' no és gaire ortodox i des de fa anys en desús.


Topogràfics

topo 0: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
topo 1: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
topo 2: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
topo 3: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo

Fotos

foto 0: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
foto 1: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
foto 2: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
foto 3: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
foto 4: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
foto 5: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo
foto 6: Cova-avenc del Cim de l'obaga del Pollo

Bibliografia

 1. Montoriol, J. y Andrés, O. (1955).- Estudio geoespeleológico de varias cavidades del borde oriental de la Sierra del Boix (Tarragona)” Speleon VI (4): 257-277. Universidad de Oviedo.
 2. SIE (1984).- “Resultat de les exploracions realitzades a la zona del Perelló (Baix Ebre)”. EspeleoSie (27): 76-97. SIE – CE Àliga. Barcelona.
 • Actualització de fitxa abril de 2018. Coordenades, situació i fotografies facilitades per Juli Serrano (SIE-CEA).
 • Actualització de dades (2019) extretes de la Memòria del Sistema de l'Obaga del Pollo – Serra del Boix (Secció d'Espeleologia i Barrancs de la UEC – Tortosa), guanyadora del Premi N. Font i Sagué (Edició 2019) atorgat per la Federació Catalana d'Espeleologia (Facilitada per Vicent Barraquet, UEC).
El contingut d'aquesta memòria es pot consultar al blog: cavitats-subterranies.blogspot (de l'Espeleo Club Castelló). Apunt del 23-2-2020 i d'on hem extret algunes fotografies.

Copyright © Espeleoworld 2023.