Espeleo World

Cova a del Castell

Petita cova de 25 metres de recorregut a Gelida.


Es tracta d'una cavitat formada sobre una de les diàclasis principals de direcció E-O que travessa tota la formació calcària on s'assenta el Castell, encara que no és practicable en la seva totalitat degut a un enderrocament a la meitat de la diàclasi. Té un desnivell de +9 metres.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Gelida
 • Comarca: Alt Penedès
 • Unitat: Ordal, muntanyes de l'
 • Recorregut: 25 metres
 • Desnivell: 9 metres
 • Granunitat: Serralada Litoral
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2012-11-17 12:42:56

Situació


Situats a la part superior del Castell on hi ha una entrada d'accés al mateix, caldrà cercar un corriol que comença a l'esquerra d'aquest accés i a tocar d'una torre elèctrica, aquest corriol segueix la base del cingle on s'assenta el castell per la banda O, la cova s'obre sota del primer tram murallat.

Història


Coneguda d'antic, durant la dècada dels 70 del passat segle, s'hi realitzaren estudis arqueològics.

Topos

Media

Biblio

 1. de la Vega, J.(1977).-”Datos para el conocimiento de la prehistória Gelidense”. Mediterránea (10):51-53. Barcelona.
 2. Rubinat Aumedes, Francesc.(1984).-”Catàleg Espeleològic del massís de Garraf – Unitat Septentrional – Sector 13”. Gours (10):42-60. GEFOMA. Barcelona.