Espeleo World

Clòt Superior Dera Cometa de Montoliu

Ínfim avenc de 5 m. de fondària a la Vall d'Aran


Format per una esquerda que baixa uns 3 metres fins a un replà en rampa que segueix per un conducte vertical d'uns 2 metres de fondària on es fa impossible progressar per l'estretor. Estructurat sobre una diàclasi N-S.

  • Tipo: Avenc
  • Municipi: Naut Aran
  • Comarca: Val d'Aran
  • Unitat: Val d'Aran
  • Recorregut: 7 metres
  • Desnivell: 5 metres
  • Granunitat: Pirineu Axial
  • Litologia: Granits
  • Bio:
  • Última revisió: 2012-11-24 13:38:03

Situació


Des de la pista de Bagergue a Liat, bastant abans d'arribar al Plan der Tor, es troba el barranc anomenat Arriu des Calhaus, procedent del lac de Montoliu. Un camí a la dreta de la pista remunta en direcció al Pòrt d'Urets, uns 300 metres abans d'arribar al pla de la cota 2200 m., a la dreta del camí es troba un rocam d'aspecte ruïniforme d'esquists negres, trobant-se les cavitats anomenades inferior i mitja al vessant oest d'aquest rocam. Seguint el camí, dues corbes més amunt i a la cresta d'un petit tàlveg, es troba el clot superior.
Coordenades aproximades i sense gaire precisió.

Història


Descobert per membres del G.S. des Pyrénées (Toulouse) el dia 31 d'octubre del 1977. Explorat i topografiat per ells mateixos el 30 d'agost del 1978.

Topos

Media

Biblio

Besset, Y. (1977).- “Spéléologie au Val d'Aran (Espagne)” Ouarnède (9): 57-73. Grouppe Spéléologique des Pyrénées. Toulouse.