Espeleo World

Cau del Lliri

Cova de 460 metres de recorregut i 73 metres de desnivell a Roses


La cavitat es pot considerar dividida en cinc nivells comunicats per un sistema de pous i rampes.
En el nivell superior es troba l'entrada amb una galeria descendent que mena a la sala “Ortensi”.  En el seu sostre, a vuit metres i mig d'alçada, un pas estret i una curta rampa porten a un pou de 7'5 metres i al seu fons una curta galeria i un pou de 10'4 metres comuniquen amb la “Sala Gran”. A la zona més baixa d'aquesta sala es troben unes galeries que per un pou de 3 metres menen al tercer i quart nivell mitjançant  dues galeries diferents.
També des de la “Sala Gran” surten altres vies. Per la banda del nord-est es pot accedir que porta a la “Sala de la Colada”  i per un pas estret també s'arriba a la “Sala Norfeu”, en el tercer nivell.  Anant cap al nord-oest, una galeria de secció triangular porta a la “Sala de la Catedral”, de 30 metres d'alçada i de planta gairebé circular d'uns 3 metres de diàmetre. Mitjançant una escalada força compromesa de 25 metres, es pot arribar fins al punt més alt de la cavitat respecte a la boca +20 metres. El desnivell total és de 73'5 metres (-53'5/+20).

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Roses
 • Comarca: Alt Empordà
 • Unitat: Cap de Creus
 • Recorregut: 460 metres
 • Desnivell: 73 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2015-11-27 12:11:54

Situació

Des de Roses ens dirigirem cap a la Cala Montjoi i seguirem en direcció a la Platja de Jóncols, en arribar al Coll de Canadell on deixarem el vehicle, seguirem a peu el camí del nord que es dirigeix al Cap Norfeu i que voreja la badia de Jóncols. Al cap de 650 metres trobarem a la dreta del camí la Cova de les Ermites, seguirem el camí durant 240 metres i a la dreta trobarem un corriol que s'enfila amunt fins al Cau del Lliri.

La cavitat es troba inclosa dins d'una zona protegida com a Reserva Natural Integral (RNI) en aquest cas la de Cap Norfeu, es tracta de la figura de màxima protecció de Catalunya. En aquestes (RNI) només està permès de caminar pels itineraris expressament senyalitzats per tal de garantir la conservació de les espècies amenaçades que hi viuen, així com el seu patrimoni geològic.
L'accés i el retorn a la cavitat només es podrà fer pels itineraris expressament senyalitzats. En el cas d'aquesta cavitat cal utilitzar l'itinerari que passa per la Torre de Norfeu, i no el que passa per la cova de les Ermites.
Només es podrà accedir a les cavitats amb una autorització expressa de l'òrgan gestor del Parc Natural, que caldrà aconseguir prèviament.
Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

Història


La primera exploració correspon al CEE (Centre Excursionista  Empordanès) de Figueres el 1977.  Posteriors treballs del Grup Empordanès d'Investigacions Subterrànies han permès allargar notablement tant el recorregut com el desnivell.

Topos

Media

Biblio

 1. Borras,J.;Miñarro,JM.;Talavera,F.(1980).-Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol. IV) ed. Políglota. Barcelona.
 2. Madrueño, C. (1988).-“L'espeleologia a l'Empordà”. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. GEIS. Figueres.
 3. Madrueño, C. (1993).-“Cau del Lliri”. Fulls periòdics d'informació general. (40):16-18. Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.