Espeleo World

Cau del Duc

Coneguda cova del Montgrí d'interès arqueològic


Cova-refugi formada per una única galeria lleugerament ascendent, d'uns 20 metres de recorregut, comptant des de la visera, i de 7 a 9 metres d'amplada mitjana amb una alçada de 8 metres.
Tot el pis és format per grans blocs calcaris incrustats entre terres argiloses. Al costat de les parets, les concrecions calcàries i estalagmítiques fan endevinar dessota, un subsol ric en materials paleozoics.

 • Tipo: Cova
 • Municipi: Torroella de Montgrí
 • Comarca: Baix Empordà
 • Unitat: Montgrí, el
 • Recorregut: 20 metres
 • Desnivell: 2 metres
 • Granunitat: Prepirineu
 • Litologia: Calcàries
 • Bio:
 • Última revisió: 2017-10-27 16:08:20

Situació


Al vessant SO del turó del castell de Montgrí, la seva boca és prou visible des de Torroella de Montgrí. Des del poble cal prendre el camí de Santa Caterina i quan s'arriba al peu de la tartera del Pedrigolet, s'ha de remuntar aquesta fins a la boca.
Un itinerari alternatiu surt d'Ullà per la pista que puja a Santa Caterina, abans d'arribar s'ha de prendre un desviament a la dreta que porta al coll de Santa Caterina i d'aquí seguir el corriol que se'n va cap al castell de Montgrí.

Història


Coneguda des de temps immemorials. Citada als catàlegs antics (Puig y Larraz, 1896; Font, 1897; Faura, 1909).
Les primeres excavacions arqueològiques foren realitzades el 1922 per Lluís Pericot i Matias Pallarès.

Topos

Media

Biblio

 1. Arbusé, N. (2005).- El Montgrí pas a pas. 174 pp. Cossetània Edicions. Valls.
 1. Borràs, J.; Miñarro, JM.; Talavera, F. (1982).- Catàleg Espeleològic de Catalunya (vol. 6): el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, l’Osona, el Vallès Oriental i el Maresme: 290 pp. Ed. Políglota. Barcelona.
 1. Canal, Josep; Soler, Narcís (1976).- El paleolític de les comarques gironines. 190 pp. Servei Investigacions Arqueològiques Diputació de Girona – Associació Arqueològica de Girona – Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.
 1. Pallarès, M.; Pericot, L. (1927).- “Pintures i gravats rupestres”. Anuari Institut d'Estudis Catalans (7): 3-64. Barcelona.
 1. Pericot, L. (1939).- “Cuevas sepulcrales del Montgrí”. Ampurias (1): 113-137. Barcelona.
 1. Valles, Jordi de (2010).- Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol.4: 397 pp. Espeleo Club de Gràcia / Federació Catalana d'Espeleologia
 • Fotos extretes del web: dexcursio.net i del blog: surtdecasa.cat/emporda