Cau de les Guilles

Petita concavitat entre blocs a l'E de Roses

Amuntegament de grans blocs, sensiblement arrodonits per l'erosió i que formen una sèrie de conductes d'origen clàstic en un volum de 200 o 300 metres cúbics. Aquestes zones fosques, de pocs metres de recorregut laberíntic, terra polsós i de precari equilibri, atesa la seva morfologia, no es poden anomenar veritables galeries.
No es disposa de topografia, per tant es desconeix el recorregut exacte que pot tenir el conjunt.
 • Tipo: Cova
 • Municipi: Roses
 • Comarca: Alt Empordà
 • Unitat: Cap de Creus
 • Recorregut: 20 metres
 • Desnivell: 0 metres
 • Granunitat: Pirineu Axial
 • Litologia: Granits
 • Bio: Coleòpters
  • Pseudochlamys raholai (Zariquiey, 1922)
 • Última revisió: 2021-06-21 07:26:24

Situació

Carregant mapa...


A l'E de Roses. Per arribar cal agafar el camí que surt del dolmen de la Creu d'en Cobertella cap a la Muntanyeta, urbanització prop de Roses. Poc abans d'aquesta urbanització es troba una senyalització a mà esquerra del camí, el Cau és a 150 metres per una sendera descendent. Per sota del pla de la casa Cremada.

Història

La primera referència d'aquesta cavitat és del Dr. Ricardo Zariquiey que pensem la va visitar en la mateixa època (1919) que la Cova Tassana (Cadaqués). A l'igual que en aquesta, també va capturar diversos espècimens d'un coleòpter troglobi anomenat aleshores Anillochlamys raholai. No tenim cap més notícia fins que cap als voltants de l'any 2000 la va visitar l'amic Floren Fadrique en les seves recerques biospeleològiques pel Cap de Creus.
S'han portat a terme diferents excavacions arqueològiques, la primera l'any 1946, una altra el 1967 i finalment els anys 2006-2007. Tot el material recollit pertany a diferents èpoques, des del magdalenià fins al bronze final.

Topogràfics

Fotos

foto 0: Cau de les Guilles
foto 1: Cau de les Guilles
foto 2: Cau de les Guilles
foto 3: Cau de les Guilles
foto 4: Cau de les Guilles
foto 5: Cau de les Guilles

Bibliografia

 1. Español, F. (1956).- “ Los Bathysciinae catalanes”. Actes du II Congrés International d'Etudes Pyrénèens, t. 3(2): 109-123. Luchon-Pau. 1954.
 2. Valles, Jordi de (2010).- Catàleg Espeleològic de Catalunya. Volum 4: 397 pp. Espeleo Club de Gràcia / Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona.
 • Totes les dades i fotografies han estat facilitades per Floren Fadrique (SIE – CEA)

Copyright © Espeleoworld 2023.